Új Dunántúli Napló, 1995. október (6. évfolyam, 268-297. szám)

1995-10-26 / 292. szám

t. é 4 Dunántúli Napló Röviden A földanya — A Dömötör név görög alapszavának, a Demet­­riosznak értelme: megmentő, földanya. Szolgáltatás — Traffipax: ma Szigetvár és Pécs. Véradás: ma 6.30-tól Pécsi Hőerőmű, Szoci­ális épület. 30-án Olasz Ált. Is­kola. Kegyeleti órák — A Pécsi Köztemetőben a halottak-napi kegyeleti órák tisztelete végett a felügyelők kérik a vállalko­zókat, hogy ne végezzenek szakipari munkákat, személy­autóval csak a járóképtelen emberek közlekedjenek. (Nem­rég gázolásos baleset történt a sírok között.) Gyertyát úgy gyújtsanak az emlékezők, hogy tüzet ne okozzanak. A szervezet megjelölése — Az október 23-i ünnepségről szóló tudósításunkban egy szervezet megjelölése hiányos volt: „A pécsi Színház téri Munkástanács-emlékműnél a megemlékező beszédet Perényi József, a Munkástanácsok Ba­ranya Megyei Szövetségének elnökségi tagja mondta.” Körzeti TV-műsor — Ma Pé­csi Körzeti Stúdió Hétközben c. műsora 18.13 TV 2. Hogyan élnek a magyarok határainktól délre? A gyermekek és a hábo­rús trauma. Éledő ősi szakmák egy mai iskolában. Gasztronó­miai akadémia. A varázslatos hologram. Western lovasok Siófok közelében. Szerkesztő: Kurucz Gyula. Adó-politika — Polónyi Gyula ma 17 órakor Pécsett, a Rákóczi u. 50-ben az adó-poli­tikáról, az adózási fegyelemről tart előadást. Közlemények Feltört autóból Pécsett, a Cisz­terci közben eltűnt a mene­dzserkalkulátor, ami félezer címet tartalmaz. A tulajdonos a másolattal is beérné, ezért ju­talmat fizet. Tel.: 328-763. A tegnapi A Mecsek régi hő­sebei c. írás kapcsán dr. Kaszás Ferenc, főiskolai docens, bt-ve­­zető pontosított: „ Laurus Kft. helyett Trilobita Bt. a generál­­tervező, mely a földtani meg­alapozó tevékenysége mellett az alvállalkozók megbízását is adta.” Virágh András orgonamű­vész, akiről tegnapi számunk­ban megírtuk, hogy Liszt Fe­renc összes orgonaművét a Pé­csi Bazilika orgonáján szándé­kozik CD-lemezekre játszani,­­ az orgonaművész-tanári diplo­mát a fővárosi Liszt Ferenc Ze­neművészeti Főiskolán 1983- ban szerezte meg. Pára, napsütés ORSZÁGOS ELŐREJELZÉS ELŐREJELZÉS A DÉL-DUNÁNTÚL TÉRSÉGÉRE Az utóbbi napok csendes időjárása mára is prolongálva van, hiszen a Kö­­zép-Európa felett elhelyezkedő anti­ciklon gátat vet mindenfajta változás­nak. Ma is sok napsütésre számítha­tunk. Eső ma sem várható, egyedüli nedvességet az éjszaka képződött és a reggeli órákban helyenként még meg­lévő pára, illetve ködfoltok jelentik. Felhő alig lesz az égen, a szinte za­vartalan napsütésnek köszönhetően - bár meglehetősen csípős volt a reggel - kora délutánra 11, 16 fokig emelke­dik a hőmérséklet. A Dunántúlon is jelentősen gyengül a légmozgás, ma országszerte mérsékelt marad a válto­zó irányú szél. Lényeges változás hol­­nap sem várható.___________________ Mintha mit sem­ változna időjárá­sunk - a reggelente párás, csendes őszi napok sora egy újabb taggal gyarapo­dik. A kevés felhő és a sok napsütés lesz a jellemző ma is. Bár egyre szára­zabbak a földek, eső ma sem várható. Alig mozdul majd a levegő. A nagy­részt fagyos hajnalt követően napköz­ben 13, 16 fokig emelkedik a hőmér­séklet, s ez nagyjából megfelel a sok­évi átlagnak. Ék-est(ÉK) — Ma 20 órakor „Fejlődés és degradálódás az emberi életben” címmel Bhakti Kamala Tírtha hindu szerzetes eladást tart a pécsi Vasutas Művelődési Házban. Segédeszközök — A Prakti­záló Orvosok Szövetsége hol­nap 17 órakor kezdődő rendez­vényén, a pécsi Lánc utcai Rendelőben dr. Wolf Ágnes a gyógyászati segédeszközök rendeléséről, a vényellenőrzés­ről tart előadást. 15.30-kor Boss-bemutató: 04-05-07 Hatan sérültek meg tegnap a hármas ütközésnél Pécsett, az Ilku Pál és Hajdú Gyula út ke­reszteződésében. A Trabant nem adta meg az elsőbbséget az Audinak, és egy Fordnak lökte. Egy személy súlyos, öt könnyű sérülést szenvedett. Álló autó mögül lépett ér­kező személykocsi elé tegnap a gyalogos a pécsi Konzum előtt. Szabálytalanul haladt a forgal­mas úton, s könnyebben megsé­rülést. Liszt és Bartók — Holnap 18 órakor Pécsett, a Majorossy ut­cai hangversenyteremben a Liszt Ferenc Társaság Pécsi Csoportjának új­ évadi első klu­bestjén Lukin László Liszt és Bartók címmel tart előadást. Közreműködik Bajié Ágnes zongoratanár. Koszorúzás — A volt hadifog­lyok találkoznak holnap 10 órakor a fővárosban, a Kerepesi u. 6-ban, majd koszorúznak a Kerepesi-temetőben, a világhá­borús hősi emlékműnél. Dunántúli Napló Új Dunántúli Napló, az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: LOMBOSI JENŐ Lapszerkesztők: GÁRDONYI TAMÁS, DR. GRÜNWALD GÉZA, PAUSKA ZSOLT Kiadja az AS­M Kft. Baranya Megyei Irodája, MOLNÁR GYÖRGY irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7623 Pécs, Rákóczi út. 34. 7601 Pf.: 134 Telefon: 72-215-000. Szerkesztőségi telex: 12-421. Telefax: 72-236-345. Kiadói telex: 12-320. Telefax: 72-322-301. Készült a Déli Nyomda Kft-ben. 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72-326-480. Telefax: 72-332-099. Felelős vezető: GERHARD MEYER Az előfizetői példányok kézbesítését az AS­M Kft. Baranya megyei irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a Pécsi Hírlapkereskedelmi Rt.-n és a kiadó árushelyein keresztül történik. Előfizethető minden naptári év végéig, a kiadónál, valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a Postabank Rt. 249-98903 025-07929 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 525 forint, negyed­évre 1540 forint, fél évre 3050 forint, egy évre 6100 forint. ISSN 0865-9133 Események - Programok ____________Ma____________ Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából DÖMÖTÖR nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.15, nyugszik 16.40 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 10-től 12 óráig a 210-053-as telefonszámon. Hírszerkesztő: Csuti János Ma 9-11 óráig panaszügyekben fogad, és a 215-000-es számon hívható: Csuti János Szerkesztőségi hírügyeletes 16-tól 19 óráig a 215-000-es számon: Nagy István Bensőséges hangulatú hangversenyt rendeztek tegnap a pécsi Jókai téri Antikváriumban, ahol a Zenemű­vészeti Főiskola hallgatói Telemann, Gershwin, Ramados művekből adtak ízelítőt. Az ajándékot örömmel fogadta a jelenlévő zenét és irodalmat kedvelő hallgatóság, biztatva ezzel a népszerű könyvesbolt dolgozóit a hagyományte­remtő kezdeményezés folytatására. fotó: müller andrea Famentés a szelídgesztenyésben A zengővárkonyi szelídgeszte­nyést egy évtizede pusztítja a tömlős gomba­ okozta betegség: az utóbbi időben több száz fa száradt ki. A hét végén a Rockenbauer Pál Természetvédő és Sport­egyesület több mint 20 pécsi és szentlőrinci tagja Pámer László pécsi tanár úr (Nagy Lajos Gimnázium) közreműködésé­vel országos jelentőségű véde­kezési akcióba kezdett. Munká­juk hosszú évekig fog eltartani, s bíznak abban, hogy egyszer végleg száműzik a kéregbe ha­toló kórokozókat. A gyerekek mint a harkályok úgy dolgoztak fenn, a fán. A senyvedő kéreg­felületek körül apró lyukakat fúrtak, amelyekbe olyan gom­batenyészetet helyeztek el, ami elpusztítja az élősdiket. A ví­russal kezelt speciális oltó­anyagot dr. Radócz László, a debreceni Agrártudományi Egyetem tanára tenyésztette ki, aki szintén részt vett a mostani fa-rekonstrukcióban. A fára felmenő diákok, mint az akro­baták, akár a sziklamászók kö­telekre felfüggesztve végezték feladatukat. Nem csak sebkör­nyéket tapasztottak be micé­­lium-szövetekkel, de levágták a korhadt ágakat, formázták a lombkoronát. Hosszadalmas, pepecselő munkavégzéssel jár a famentés. Csuti J. A károsultak — A Pécsi II. sz. Rendőrőrs nyomoz sorozatos bűncselekmények miatt. Várják azokat, akiktől fiatalok e nyár­tól Fehérhegyen, Hősök terén, Szabolcsladban táskájukból ér­tékeket loptak el, ill. a kezük­ben lévő értékeket onnan ki­kapva, elszaladtak. Cím: Pus­kin tér 15., tel.: 311­ 487. Két Lotti — A Két Lotti-játék­­ban a 3+3-asokra jutó 61 712 343 Ft halmozódik. A 3+2-es nyereménye 385 701,­­ + 1 000 000 Ft, 3-as 74 557, 2- es 489 Ft. Nyerőszámok: 27, 53, 65, 30, 32, 38. Tisztázatlan tények — A Cserkész Baráti Kör ma 17 órakor kezdődő összejövetelén, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium Kollégiumi Klubtermében dr. Andrásfalvy Bertalan Tisztázat­lan tények az 56-os forradalom- Pécsett a nyáron az Erzsébet-telepi gesztenyefákat apró, fe­hér rovarok támadták meg fotó: laufer László 1995. október 26., csütörtök Rendezvények Ma 18 órakor Pécsett, a József utcai Pécs-Baranyai Orvos­klubban előadnak dr. Balikó Zoltán, dr. Várkonyi Andrea, dr. Pál Klára. Témák az aller­giás légúti megbetegedések, a hypertonia kezelése. Vendég­látó a Byk Büro. Házigazda: dr. Bányai Elek. A Pécsi Angol Központ Wie Klubjában ma 17 órakor az ál­lami gondozottakról előadást tart Csenterics Ágnes. A ren­dezvény nyilvános. Egyik házi­asszony dr. Rihmer Gizella. A Pécsi Dianetika Központ­ban holnap 19 órakor 3 napos előadássorozat, foglalkozás kezdődik. Témák: az ember tör­ténete, az emberi elme, kitörés a megszokottság korlátaiból, a Hubbard-dianetika. Előadó: Nagy András, Tolnai Zoltán. Házigazdák: Abaffy Csaba, Szőke Gábor, Kalmár Ibolya. Mindennapos ügyeletek gyermek belbetegek részére: Pécs város: POTE Gyermek­­klinika. Szigetvár város és já­rás, a pécsi és a sellyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi felvételt igénylő gyermekfülé­szeti betegek részére páratlan napokon: POTE Gyermekkli­nika; páros napokon: Megyei Gyermekkórház Pécs és Bara­nya megye egész területéről. Pécs város lakossága részére felnőtt belgyógyászat, sebészet: POTE I. sz. Belgyógyászati Klinika. Baleseti sebészet: POTE Traumatológiai Önálló Osztálya. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt közsé­gek neurológiai betegeinek fel­vételét a Neurológiai Klinika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja. Mindennapos akut urológiai ellátás és felvételes ügyelet: POTE Urológiai Klinika. (Munkácsy M. u.) Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17 órától: POTE Szemészeti Kli­nika. (400 ágyas Klinika). Fel­nőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-Orr-Gégeklinika. Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város felnőtt lakossága részére egy helyen a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügye­leti helyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 214-347. Fogászati ügyelet minden este 7-től reggel 7-ig a Lánc ut­cai rendelőintézetben, gyerme­kek részére is. T: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklini­kán, Pécs, József A. u. (bejárat a Bajnok utca felől) délután 5 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 310-144. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Zsolnay gy.szertár, Pécs, Lánc u. 20., Mozsonyi gyógy­szertár, Pécs, Bajcsy Zs. u. 23.. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmentesen hívható a 212-390- es számon, este 7 órától másnap reggel 7 óráig. A MMSz ingyenes orvosi és jogsegély szolgálata beutaló nélkül Pécs, Janus Pannonius u. 6.: 12-16-ig belgyógyászat, 16-18-ig nőgyógyászat, 18-19-ig bőrgyógyászat. Jogsegélyszolgálat minden nap 17- 19-ig. Ma nyugdíj­ügyek. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécsi Iroda Pécs, Konzum Irodaház. Tel: 72- 212-277/17 m. Félfogadás na­ponta 11-13 óráig. Galenus Egészségügyi és Szociális Gondozó Rt. Beteg­ápolás, gondozás, szociális ellá­tás, rendezvények egészség­­ügyi biztosítása, betegszállítás, Pécs, Búza tér 2. Tel: 327-115, ügyelet: 410-376. Ma jeligés AIDS tanácsadás és szűrés ingyen Pécs, Aidinger J. u. 33. I. em. 5. 17-20 óráig. Hívható ingyen: 413-303. Véradás hétfőtől péntekig fél 8-tól 15-ig. Pécs, Dischka Gy. u.7. Mentő Ambulance Alapít­vány: betegszállítás 24 órában! Tel.: 443-357. Ifjúsági pszichológiai ta­nácsadás ma 16-18 óráig, he­lye: Egészségvédelmi Osztály Pécs (Meszes), Komlós u. 65. Egészségügyi Ellátás *í *At

Next