Új Dunántúli Napló, 2008. március (19. évfolyam, 60-88. szám)

2008-03-18 / 76. szám

2008. MÁRCIUS 18., KEDD - DUNÁNTÚLI NAPLÓ p­r­dig várunk ugisdnegérkezünk Mindenkivel előfordult, hogy a vonatra várva az indulás előtt 10 perccel már készen állt. Ilyenkor már nem lehet belekezdeni egy­­cikk elolva­sásába sem, de elindulni sem érdemes, mert kinek van ked­ve a hideg szélhez. Ezek a per­cek mindig kihasználatlanok, félig már úton vagyunk, félig még otthon. Két hónap múlva érettségi. De ez a két hónap olyan, mint egy megnyújtott várakozás. Nincs már idő belekezdeni semmit­­, de elindulni sem le­het Várunk az utolsó átszál­lásra, mert a végállomás már a nagybetűs Élet lesz. De a vo­nat még várat magára, mi meg az állomáson unatkozunk, az utolsó kávé ízével a szánkban. Lassan fodrozódik a levegő, fü­tyül a bakter, és lelassít előt­tünk a fém monstrum. Már csak a helyünkért kell meg­­küzdenünk, és elindul a sze­relvény. Valahova. ■ Puskás Kata, Janus Gimnázium, Pécs Biztosan máris kell nekünk a „kisérettségi”? ! Nem tudom, hogy igazából mi­ért is kell „kisérettségiznünk”.­­ Néhány tanár azt mondja,­­ hogy ezzel tudunk készülni a­­ „nagy” érettségire, de szerin­tem ez a vizsga teljesen feles­leges, így is egyre nehezebb a tananyag, és akkor most gyor­san vegyük át az elmúlt két év tananyagát, tanuljuk meg új­ra, és vizsgázzunk le belőle! És talán mondanom sem kell, de a tanárok erre alapozzák az | év végi jegyünket is! Szá-| munkra ez tényleg dupla | stressz - ráadásul már előre | tudhatjuk, hogy negyedikben | úgyis sokat fogunk még gya- | korolni a valódi érettségire! Összegezve elmondhatom, hogy szerintem teljesen fe­lesleges a „kisérettségi” - ép­pen annyira készít fel a nagyra, mint bármelyik hét­köznapi dolgozat, felelés , vagy témazáró. ■ Károly Klára Dorina, | ANK, Pécs |— i $AZTÓ­­$ TANULÁS interjú Petőfi Sándor Véleményem szerint egy-egy irodalmi alkotás segít meg­ismerni a szerző gondolata­it, érzéseit és életét. Amikor erre rájöttem, akkor eldön­töttem, hogy mindezt ki­használva interjút fogok ké­szíteni kedvenc költőmmel, Petőfi Sándorral.­ ­ „Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért fölál­dozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet.” - Köszönöm, de most szerin­tem vágjunk bele az interjú­ba! Az imént leírtam, hogy mi az, ami a legfontosabb Önnek, de úgy tudom, van még egy harmadik dolog, ami nagyon gyakran megihlette. Elárulná nekem, hogy mi ez? - „Gondűző borocska mellett Vígan illan életem, Gondűző bo­rocska mellett, Sors, hatalmad nevetem...” - Most, hogy ennyi mindent megtudtam Önről, szeretném megkérdezni, mivel foglalko­zott élete során, persze a köl­tészeten kívül, mert azzal mindenki tisztában van, hogy Ön költő.­­ „Színésszé lettem,­pám Az első szerepet, S a szín­padon először is Nevetnem kel­letett”. „Katona vagyok én, ki­szolgált katona, Csak káplár sem voltam, mindig közkato­na...” - Ha volt katona, akkor biztos fontos az Ön számára a haza. Ez tehát azt jelenti, hogy sze­reti Magyarországot. Ezzel kapcsolatban a kérdésem az lenne, hogy melyik hely a leg­kedvesebb az Ön számára? - „Lenn az alföld tengersík vi­dékin Ott vagyok honn, ott az én világom Börtönéből szabadult sas lelkem. Ha a rónák végtelen­jét látom...” - Az előbb már tisztáztuk, hogy Ön költő. Mint minden művész, biztosan Ön is kap kritikákat. Mi a véleménye a kritikusokról? - „Rágódjanak szegények, Csak élősködjenek! Hiszen, ha nem csalódom, Tán ők is embe­rek...” Igazán beszédes verssorok a legőszintébben válaszolt - Ha jól tudom, Ön házas. Me­sélne valamit a feleségéről? - „Piros arca, piros ajkak, Bar­na fürtök, barna szem, És ez ar­con és e szemben Mennyi lélek, Istenem,!...” - Azt hiszem, nem hazudok, ha azt mondom: mindenki szokott álmodozni, mindenki­nek vannak álmai. Mi az Ön álma? - „Ád az Isten egy kis mű­helyt, Ád az Isten majd nekem. Benne lesz meleg kandallóm, Feleségem, gyermekem...” Talán ezzel sikerült megmu­tatni, hogy tényleg könnyen le­het választ kapni kedvenc írónk­tól hétköznapi kérdéseinkre. Megtudhatjuk, kit szeretnek, mi érdekli őket, mi az igazán fontos számukra. Remélem, sokan ked­vet kaptak Petőfi költészetéhez. Jó szórakozást az olvasgatáshoz! ■ Lovász Rózsa, Leőwey Gimnázium, Pécs A kötelező olvasmányok egyre bonyolultabb esete EGYRE GYAKRABBAN HALLOM, hogy mennyire unalmasak a kö­telező olvasmányok, miért kell el­olvasni Én ilyenkor inkább nem szólok semmit, hiszen nem házi feladatként, hanem könyvként te­kintek rájuk. Most persze felme­rül a kérdés, hogy mi a különb­ség. Könyvet általában szabad akaratából olvas az ember, tehát szívesen, míg a házit muszáj el­készíteni, vagyis senki sem szere­ti. Megpróbálom felgöngyölíteni az ügyet, azaz megtalálni a vá­laszt arra, hog­’ mi a gond a köte­lező olvasmányokkal. A kulcsszó a „kötelező”, hiszen ki szereti, ha megmondják neki, mit csináljon? Talán ha más lenne a neve, már­is többen olvasnák. Minden a nével kezdődik. ■ Tukora Katinka, Leőwey Gimnázium, Pécs Talán Petőfi Sándor az egyetlen nagy magyar költő, akinek a megítélése már évek óta változatlan: jelenleg is sok fiatal szereti a verseit, és tudja kívülről egy-egy sorát Kate Nash-nek 2007-ben jelent meg bemutatkozó albuma, amely azonnal az első vonalba repítette. Dalai egyszerűek, ám az előadó 1. Kate Nash Fundations 2. Simple plan When I’m Gone 3. Flo-Rida feat. T-paln Low 4, Nelly What's Ya Name 5. Lupe Fiasco Superstar C Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne Sweetest girl 7. Kelly Rowland Work 8. Yael Naim New Soul . 9. Supernem Generáció 10. Slnlk feat James Blunt Je réalise a dal címe : A Hipervándor hőseivel sokan szívesen cserélnének: ők azok ugyanis, akiknek nem kell repülő az utazáshoz Davey egy véletlen baleset folytán különleges képességre tesz szert: akaratát használva képes teleportálni magát. Bár­hová eljuthat egy pillanat alatt - és a lehetőséget bőven ki is használja. Napsütötte délelőtt Berlinben, vacsora Párizsban, buli Londonban, napfelkelte Sydney-ben - bizony, így fest hősünk egy átlagos hétköz­napja. Davey hamarosan azonban rájön, hogy vannak még, akik így járják a világot, sőt olyanok is, akik a hiper­­vándorokra vadásznak. Egy jó ötletből építkező sci-fi, sok áthallással, még több kikacsintó poénnal és néhány tapéta-karakterrel - de hát úgyis az irigy­kedés a lényeg! (Pécs, Cinema City, Hipervándor) ő esetében éppen ez a kulcs - hogy elhagy min­den feleslegest Eljegyzési bulin vagyunk. A nő ragyog, az ujján tündököl a jegygyűrű, nemrég kérték meg. „Rajongók hada” veszi körül. Belőle, pedig csak dől a szó. „Ó, igen, a miénk sze­relem volt első látásra! Ami­kor megláttam, tudtam, hogy ő az igazi.” És mosolyog, to­vább mesél. Stop! Állítsuk meg a jelene­tet! Ezt a mondatot sehogy sem értem! Vagyis értem, csak értelme nincs. Ezt akar­nám megfejteni! Tételezzük fel, hogy egy könyvesboltban állok. Éppen drága Szabó Magda könyvei kö­zött keresgélek, amikor belém nyilall az a nem éppen kelle­mes érzés, hogy figyelnek. Rög­tön meg is találom a kis figye­lőt. Rám mosolyog, visszamo­­solygok. Ennyi. Tehát az, hogy első pillantásra megállapítot­tam, hogy milyen szép tenger­kék színű szeme van, az még nem jelenti, hogy szerelmes le­szek belé. Elsőre maximum szimpatikus lehet, aztán meg­ismerjük egymást, ami majd később átmehet szerelembe. A szeretet nagy szó. Sőt nem csak nagy, de bonyolult is. Többféle értelmű. Mert szeret­heted a macskádat meg a test­véredet. De azt a tengerkék szí­nű valakit is. De jobb lenne, ha az nem használná, aki nem tudja, hogy mit jelent! Na mára vége a tündérme­sének! Megyek, várom a ki­rályfit! ■ Bőhringer Diana, Leőwey Gimnázium, Pécs Az ekkori magyar DJ-félisten, Sterbinszky ezúttal Mohácson pakolja hajnalig a bakelitlemezeket Úgy öt évvel ezelőtt Sterbinszky volt a magyar DJ-félisten: min­den nagyobb bulin az ő neve szerepelt az első helyen, ő volt a sztárfellépő, az ő lemezei vezették a listákat, az ő dalai dörmög­­tek a rádiókban. Aztán történt valami - no nem a mi Károlyunk­­kal, hanem az egész kultúrával. Mondjuk úgy, hogy lecsengett a kezdeti őrület Hogy ennek oka a megújulás hiányában, a fillérekért beszerezhető keverőfelszerelésekben, vagy az internet-­­ ről letöltött zenékben keresendő, nehéz, megmondani. Az azonban tény: Sterbin­szky nem felejtette el, hogyan kell jó partit csinálni. És ezt most egész Mohács megtudja. (Mohács, Club NRG: Sterbinszky)­­ Túlélősziget, kevés eséllyel Egy javítóintézet legel­vetemültebb fiatalkorú fegyenceit egy lakatlan szigeten végzett túlélő­gyakorlaton akarják gatyába rázni. A terv azonban felborul, ami­kor kiderül, hogy nem­csak van még valaki rajtuk kívül a szigeten, de mind egy szálig meg is akarja őket ölni - és ehhez maximálisan fel is van szerelkezve. Egy újabb angol horror, de ezúttal valóban a job­bik fajtából. (A vadász, angol horror) © TOVÁBBI programok: wwwbama.hu

Next