Új Dunántúli Napló, 2016. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

HIRDETÉS Árnika: az indiánok csodaszerként használták Sebgyógyulásra és zúzódásra is A feeling termékcsaládhoz tartozó Árnika balzsam 100 százalékos tisztaságú növé­nyi olajokat és illóolajokat tartalmaz. A bio jojóbaolaj, amelyet már az indiánok is használtak mint csodaszert, elősegíti a sebgyógyulást. A bio orbáncfűolaj, az orbáncfű­virág kivonata hatásos gyul­ladáscsökkentő, antibakte­­riális, sebgyógyító, javítja a vérkeringést, nyugtató és frissítő hatású. A bio sheavaj nagyon bőrbarát, különösen a száraz, igénybe vett bőrre ajánlott. Az árnikaolaj az ár­­nikavirág kivonata, gyulla­dáscsökkentő, fertőtlenítő és antikoaguláns tulajdonságú. Alkalmas reuma, zúzódások, ficamok, nehezen gyógyuló sebek gyógyítására. A töm­jénolaj nyugodt és meditatív érzést biztosít. A Kajeput il­lóolajnak ismert a nagymér­tékű fájdalomcsillapító hatá­sa, és alkalmazható visszeres bántalmak esetén is. A fenyő­olaj revitalizáló, gyulladás­­csökkentő és keringésser­kentő hatású. Mindemellett nagyon kellemes az illata is. Mindössze egyetlen el­lenjavallat van a termékkel kapcsolatban, nem alkal­mazható nyílt sebekre. Az Árnika balzsam kapható a Dunántúli Napló üzletében. Pécs, Jókai tér 9. 72/412-565. www.feelingilloolaj.hu Szigorú adatkezelés és nyilvántartás a vérellátókban Harminc évig megőrzik / / ■ | Mi történik a véradást követő­en az adatokkal, kik juthatnak hozzá, mennyire szigorúan ke­zelik az információkat? - na­gyon sok véradót foglalkoztat­nak ezek a kérdések. Az első véradás előtt a jelent­kezőknek rögzítik a személy­­azonosító adatait az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szá­mítógépes nyilvántartásába. A személyre és a véradásokra vo­natkozó információkat bizton­ságosan tárolják, folyamato­san aktualizált nyilvántartás­sal kell rendelkeznie a szolgá­latnak a donorok régebbi és je­lenlegi véradásairól. Az adato­kat az egészségügyi adatvédel­mi törvény előírásainak meg­felelően az utolsó véradást kö­vetően 30 évig őrzik meg. Az adatok nyilvántartására - r­év, cím, születési idő, any­ja neve, TAJ-szám - azért van szükség, hogy a jogszabályi kö­telezettségnek eleget tegyen az OVSZ, illetve, hogy a szerve­zet, vagy - hozzájárulás esetén - az Országos Vérellátó Szolgá­lattal a donorszervezés terüle­tén együttműködő Magyar Vö­röskereszt véradás-szervezési célból kapcsolatba tudjon lépni a véradókkal. Az OVSZ mindent elkövet, hogy az adatokat biztonságo­san és bizalmasan kezeljék és tárolják. A munkatársaik jogi kötelezettsége az információk bizalmas kezelése, orvosi titok­ként. Rendszeresen ellenőrzik, hogy az adatkezeléssel kap­csolatos biztonsági követelmé­nyek teljesülnek-e. Harmadik személynek adatokat csak ki­fejezett írásbeli hozzájárulá­sa vagy törvényi előírás esetén adnak ki. Mindenkinek, aki az OVSZ-től törvényi előírás alap­ján személyhez köthető infor­mációt kaphat, szintén köte­lezettsége az adatok bizalmas kezelése. Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a kapcso­lódó személyes adatok kezelé­séről és védelméről, valamint az egyéb előírások számos jo­got biztosítanak a donoroknak, így a véradóknak joguk van a saját adataik megtekintéséhez, és amennyiben abban hibát észlelnek, kérni a hiba kijavítá­sát. A donorok eldönthetik, sze­retnék-e, hogy véradás-szerve­zési célból telefonon vagy írás­ban kapcsolatba lépjenek vele. Joga van eldönteni, hogy sze­mélyazonosító adatait és a vér­csoportjára vonatkozó infor­mációt a Magyar Vöröskereszt részére véradás-szervezési cél­ból átadhatja-e az OVSZ. Ha a véradó adatainak kezelésében visszásságot észlel, adatvédel­mi biztoshoz fordulhat. Kárté­rítést is kérhet a donor, ameny­­nyiben jogellenes adatkezelés miatt kár, hátrány éri. « 2016. JÚLIUS 5., KEDD HIRDETÉS Hirdetéssel kapcsolatos információ: +36-30/408-8090 QXYLAB BetegségKockázat-elemző laboratórium Prof. Dr. Róth Erzsébet egyetemi tanár, laborvezető Szabadság miatt a rendelés 2016 július és augusztus hónapban szünetel. Ezt követően az első rendelés szeptember 5. hétfő. A szabadság ideje alatt is lehetőség van időpont foglalásra telefonon, hétköznap 12.00 -15.00 óra között a 06 30 414 9777 számon és Interneten a www oxylab hu honlapon. HIRDETÉS Komplett multifokális szemüveg már 29.800 Ft-tól keret + lencse + csiszolási díj­rú, tükröződi­k a lencsével. Normál vastagságú, tükröződés­mentes és karcállo­tt dioptriás emüveg már ' Ft éri­fi­csiszolási Kerülje el a sorban állást! Jelentkezzen be ingyenes szemvizsgálatra itt: www.ingyenszemvizsgalat.hu Ajánlatunk 2016.07.17-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben! OPTIKA PLUS Nézzen be, hogy jobban lásson! www.optikaplus.hu Pécs - Tesco Cím: 7632 Pécs, Makay István út 5. Nyitva:H­SZ: 9.00-20.00,V: 9.00-19.00;Tel.: (72) 214-365; Mobil: (30) 471-4011 ÖNRE IS IGAZ, HOGY JÓL HALL, DE BIZONYOS HELYZETEKBEN NEHEZEN ÉRTI A BESZÉDET? Dr. Helfferich Frigyes PhD fül-orr-gégész, audiológus, orvosezredes Praxisomban rendszere­sen tapasztalom, hogy a beszéd pontos megértése sok betegemnek napi szintű kihívást jelent. Mindez annak ellenére történik, hogy a páciens a saját hallását többnyire még jónak ítéli meg. A kellemetlen visszakérde­zés és a megerőltető figye­lem miatt háttérbe szorul a társasági élet, és gyakori, hogy, a beszédet halló, de nem értő személy kirekesztettnek érzi magát. TUDTA ÖN, hogy a hallásproblémával küzdők nagy többsége 7 - 8 évet vár, mielőtt szakértőhöz fordulna? - Ennyi idő után azonban agyunk elfelejti a rég nem hallott hangokat. Minél előbb kompenzáljuk a hallás­csökkenést, annál nagyobb eséllyel őrizhetjük meg a hallás és megértés képességét. Szakemberként azt is látom, mekkora életmi­nőségbeli változást hoz ha - a megfelelő reha­bilitációnak köszönhetően - az érintettek nem szigetelődnek el és aktívan élhetik mindenna­pi életüket. Felhívásunk azoknak szól, akik az alábbi felsorolás alapján magukra ismernek: • rendszeresen vissza kell kérdeznie a beszélgetések alkalmával • környezete szerint túl hangosan hallgatja a TV-t/rádiót • nehezen érti meg telefonálás alkalmával a beszélgetőpartnerét • zajban, társaságban gondot jelent számára a biztos beszédmegértés Az érdeklődők teljes körű INGYENES hallás­­vizsgálaton és személyre szabott tanács­adáson vehetnek részt, valamint lehetőségük nyílik, hogy a Pannon Halláscentrumok üzletei­ben ingyenesen teszteljék a legújabb technoló­giájú hallókészülékek nyújtotta hallásélményt. Jelentkezzen be most és legyen az elsők között, akik kipróbálhatják az új technológiájú hallásrendszereket, amelyek érezhető segítséget nyújtanak a beszédértésben! PANNON HALLÁSCENTRUMOK Pécs, Nagy Lajos király út 10/A Telefonszám: 06 72 221 119 Nyitva tartás: H-K-Cs: 08:00-16:00, Sz: 08:00-18:00, P: 08:00-14:00­­ HALLÁSCENTRUMOK Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80/20-44-89 www.pannonhallas.hu

Next