A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1893-1894

Egyetemi hallgatók

144 TÁBLÁS KIMUTATÁSA az 189­­4. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatóknak. I. félév. Tanszak Ph ^ ^ fi a * OJ 'O :o Oh Ph Ci3C5m bucö­s o Hittudom, kar Jogtudom. „ Orvostud. „ Bölcsészeti „ 85 2140 840 331 3­ 186 28 26 65 23 — — - —----------- 81 1101151 86 195*258 8 — 627 2301 236 10 11 72­ 68 3­­468 847 172 9' 19 56' 42 11-1­58 353 6 11 —1 88 6 15 1­4 2326 7 121 2' 868 1 2 1 357 Összesen . Gyógyszer. 1 I. hallgató (II. Szülésznők . . 3396,243 1574 93 116 323 368 12 — 1153 3582 20 30 713639 — 67' 66' 1201 — 2 1­1 9­ 11 3 7 8 74 4 - 10 16 — 10 66 ---------, 9 65, --------- 16 1181 1 — 67 1—1 66 2— 120 Mindössze 3892 A kimutatott rendes hallgatók között beiktatva lett: hittanhallgató 35, joghallgató 813,­­orvostanhallgató 209, bölcsészettanhallgató 123. Összesen 1180. II. félév. A hallga­tók száma Vallásukra nézve Születésökre nézve T a n s z a k A hallga­tók száma Vallásukra nézve Születésökre nézve Rendes­­ Rendkívüli — Róm. kath. Gör. kath. Görög keleti Ágost. hitv. w­ifi '03 W Unitárius Anglikán Izraelita — Magyarorsz Horvát-szlavon­országi A monar. többi tartományaiból Más államokból * Összesen Hittudom, kar 84 l1 62 23_ __ __ 786 1_ 85 Jogtudom, kar 1891156 963 31 90170233 8,— 55220229 13 32047 Orvostud. kar 813 32 232 911 78 69 3 — 443 826 6121845 Bölcsészeti kar 314 15­ 167 10 14 54 36—1— 481 3261 2— 329 Összesen : 3102 204142473 115302 CO co co a — 1043325222 28 4 3306 Gyógyszer, I I. 67 67 34 31 810 1 — 10 651 1— 67 hallgató (II.1 63 36 —2 5 11— 9 62— 1— 63 Szülésznők . .— 56 32 —2 6 8 10 55— 1— 56 Mindössze 3492 A kimutatott rendes hallgatók között beiktatva lett: hittanhallgató 1, joghallgató 97,orvos­­tanhallgató 7, bölcsészettanhallgató 22; összesen: 127.

Next