A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1894-1895

Egyetemi hallgatók

150­ ­ é­v Tan-­f­­llyam Tan­félévN­év Tan­folyami Tan­félév Saád József . . . . II. I. II. Török Gyula .... II.­­I. II. Schmidlechner K. II. 1I. 1II. Turcsányi Lajos . . II. 1I. 11. Schmör Kornél . . H. II. H. Tyroler Mór .... I. I. II. Schneider Róbert . II. I. n. Ulrik József .... I. I.­ Schulek Gyula . . II. ■I. ii. Vasdényey Elemér I.­­I. II. Simonich Dezső . . n. I. n. Vasváry Béla . . . II. I. II. Suhajda János . . . I. I.— Vimmer Benő . . . II. L I— Szalay Lipót .... I. I. ii. Viola Lajos . . . . II. I. II. Szemak Gyula . . . !• 1. ii.­Visztrcsill Tódor . II. I.— Szécsi Géza .... I. I. ii. Wattay Kornél . . I.­­I. II. Szloboda János . . II. I.n. Weinberger Jenő . !II. I. II. Tabajdi György . . I. I. II. Weszelszky Gyula. 11. I. 11. Telkesy Ödön . . . II. I. I. Wimmer Jenő . . . II. —II. Terstyánszky­­.. . I. I. II Windisch Richárd . 11. I. II. Thorma Károly . . I. I. II. Visztrcsil Tódor . . II.—II. Thurzó Béla .... I. I.—Wotroba József . . I. I. II Toperczer Nándor. II. I. II.— Zipser Sándor . . . II. I. II. ' • ■ 1 1 ■w *

Next