A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1895-1896

Egyetemi hallgatók

i —' 120 — Sí é v Beiktatás ideje téli | nyári szak Tanfélév Schwester Ferencz............................................_ 96 II. Schwicker Richard............................................ 92— I. II. Schvtra Nándor................................................. 95— I. II. Scitovszky Tibor............................................ 93 — 1 [. II. Sebess Jenő ...................................................... 92— I. II. Sebestyén Albert........................ . . . 93— I. II. Sebestyén Géza................................................. 92— I.— Sebestyén Gyula............................................ 9­­3 —­­ I. II. Sebestyén Kálmán............................................ 95— I. 11. Sebestyén Ödön................................................. 94— I. II. Sefcsik Béla......................................................— 95 I.— Segesdy János................................................. 93— I. IL Segner Pál........................................................... 95— I.— Seidl Aurél...................................................... 93— I. II. Seidner Mór...................................................... 94— I. II. Seitz Ottó dr......................................................— 91 I. IL Sembery István.................................................— 96— 11. Sibrik Dezső...................................................... 96— I. II. Sik Lajos........................................................... 91— 1.— Silber Mór........................................................... 94-I. IL Silbermann Nándor......................................... 91— I. II. Simon Ármin...................................................... 95— I. II. Simon Elemér.................................................— 96 -­II. Simon Jenő......................................................— 95 I.— Simon Miksa...................................................... 94— 1. 11. Simon Miksa...................................................... 95— I. II. Simon Rudolf'...................................................... 95— I. II. Simon Sándor................................................. 93— I. 11. Simon Vilmos.................................................— 94 1. lt. Simonides Gyula............................................ 94— 1. 11. Singer Alfréd...................................................... 94— I. 11. Singer Lajos............................................ 95— 1. 11. Singer Lipót...................................................... 93— I. II. Siráky Ede...........................................................— — I.— Skarnitzl Jenő................................................. 93— I. IL Skerlák Aladár................................................. 92 1. IL. Skultéty Miklós................................................. 94 —­­ I. II. Skutecky Miksa............................................* 92— 1. il. Sladky Rezső......................................................— I. ib Smetana Gyula.................................................— 96— 11. Smidelius Jenő................................................. 95— I. II. Smikli Gyula ......................................................— 96— 11. Smoquina Márius............................................ 92— I. 11. * Solti Jenő................... .............................. 93— I. IL. Solti Lajos ...................................................... 93— I. IL Sommer Gyula................................................. 92— I. 11. Somogyi Endre................................................. 95— I. II. Somogyi Sándor............................................. 93— I. 11. Somogyi Zsigmond............................................. 93— I. il. Somossy Antal................................................. 94— I. *{• Somssich László gróf....................................... 95 I­I. II. Somssich Miklós............................................. 93 I­I. 11. Sonnenfeld Miksa............................................ 95 I­I. II.

Next