A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1895-1896

Egyetemi hallgatók

• á 121 X é v Beiktatás ideje téli i nyári szak Tanfélév Soós János....................................................... 95 I. 11. Soós Zoltán..................................................... 95— I. II. Sóti Ádam..................................................... 95— I. II. Sóti Imre.......................................................... 95— I. 11. Spett Ernő.......................................................... 95— I. 11. Spiegel Ödön...................................................... 95— I. II. Spillenberg Barna ............................................ 95— I. II. Spiller Oszkár................................................. 95— I. II. Spitzer Dezső............................. .... 92— I.— Spitzer József...................................................... 94— I. II. Spolarich Zsigniond....................................... 93— I. II. Staár Perencz................................................. 95— 1. II. Stadler Endre................................................. 93— I. 11. Staub Elemér................................................. 94— I. II. Btáhly Ödön..................................................... 95— I._ Steer Ferencz...................................... . . 92— I.— Stefancsok Károly............................................ 94— I. Stein Győző..................................................... 93— I. D. Stein Izsák................... ........................ 94— I.— Steineker Perencz............................................ 95— I. II. Steiner Ede..................................................... 93— I. 11. Steiner Emil..................................................... 93— I. 11. Steiner Gyula................................................. 94— I. II. 95— 1. 11-Steiner Kálmán................................................ 92 I. II. Steiner Lajos..................................................... 95— 1. II. Steiner Miksa..................................................... 95— I. II. Steiner Miksa................................................. 93 I. It. Steiner Rezső.....................................................— 95 I. II Steiner Rezső............................. .... 95— I. II. Steiner Samu. ................................................. 94 I.— Steiner Vilmos................................................. 92 I.— Steinfeld Felix................................................ 95 I. II. Steinhardt József............................................ 95— I. II. Steinitz Emil..................................................... 95— I. II. 94— I. 1 . Stern Ármin..................................................... 95 -- . I.— Stern Benjamin.................................. 93— I. II. Stern Béla.......................................................... -- , 96— II. Stern Dávid................................................. . 93— I. II. Stern Gusztáv ................................................. 91— I. Stern Jakab...................................................... 92— I. 11. Stern László...................................................... 93— I. II. Stern Miksa...................................................... 92— I.— Stern Samu..................................................... 92— . I.— Stern Simon..................................................... 93— — 11. Sternberg Miksa............................................ 95— I. II. 93— I. 11. Sternberg Zoltán............................................ 95 -- 1 I. II. Sternberger Salamon....................................... 95 I. II. Sternheim Bernát............................................ 93 I. 11. Stetiu Sándor................................................. 95— I. II. Steuer Dezső...................................................... 94 ~ -II. ■t -

Next