A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1898-1899

Egyetemi hallgatók

. A é­v Tanfélév IV é­s II Tan­félév Mara Gábor ....._ Rasovszky Adolf Alajos . I.1 II. Máj­er Lajos................— — Rásó Jenő........................ I. 1 II Márkus Károly ....— — Rehák Ágoston................ I.­­Mártoné Béla.................— — Reiszer János .... L — Meister Samu .... I.— Rényi Jenő .................... I.­­Meiszner Miklós . . .. I. II. Réthfalvy Jenő................ I. — Meskó Sándor ....— — Richter Albert ................ I.­ II. Meszner Gyula ....— — Kisz András.................... I.­­Mierka Ignácz ....— — Ritter Géza.................... I. II. Minder Ernő ....— II. Rónai János.....................­­ 1 II. Minder Frigyes ....— 11. Rosenberg Henrik . . . 1.1 — Mladovics János . . .— II. Rosenberg Zsigmond . . I.­ -Moskovits Jakab . . .— II. Rossmeissl Pál................ I.­­Moskovitz Lipót . . . I.— Roth Benjamin . . L -Müller Béla.................­­ —_ Salamin Endre................ L -Müller Henrik ....— Sax Vincze........................ I.­­Müller Károly ....— II. Sárosi Albert ................. — 11. Müller Vilmos . . . . I. II. Schaff Rezső..................... I. Münz Adolf................. . Ii. II. Schaumann Miksa . . . 1. 1 -Nagy Gábor................. I.— Schlanger Miksa .... I.­­Naschinszky József . .— II. Schlesinger Hugó .... I. II. Neumann Adolf . . . 1. II. Schlothauer Ferencz . . I.­­ 11. Németh István . . . . I. 11. Schneeweisz Ignácz . . .ii -­ ii. Német Ödön................* — II. Schneider Béla................. - ii. Ni­eh Károly................ I. 11. Schneider Miklós .... —­­ II. Nikolits Kornél . . . I.— Schneider Géza................ I. 11. Nasinszky József . . . I.— Schreyer Hugó.................­­- -Nyáry Lajos.................— II. Schinkel Károly ....­­ 11-Nyulászy Géza ..... II. Schwarz Ödön................. I. 11. Obermayer István . . . I.— Schwarz Salamon .... II. — B. Dr Országh Elemér I. H. Schwarcmeyer Nándor - 1 11. Pallos László . . . . . I.— Sellei Emil .................... I. I -Panda József................ I. II. Sipos Géza......................... I.­­ II. Pap Endre.................... I. II. Sissovich Károly .... I.­­ Papp Elemér................— II. Skrusny János ................ I. II. Papp Endre................— II. Softics Nándor................. I. -Papp József................— II. Solarski Gusztáv .... I­ II Pastinszky István . .— II. Somogyi János ... I. -Pasics Géza.................— 11. Speckner Endre .... — II. Pásztor Béla................. I.— Spitzer Lipót ................. I.­­Pásztor Jenő ..... .. 11. Spitzer Mihály................. — II. Peősz Károly................ II. Spitzka Emil..................... —­­ II. Berényi József ....— 11. Stankovszky János . . . I. Perényi Károly báró .— II. Stefaits Elek..................... I­ II. Pfeffer József .... I.— Stefaits Gyula................ — I­I. Pitying János ....— II. Steinberg Gyula .... — 1 11. Pók Dezső..................... I.— Stein­feld Mór................ L 1 11. Policzer Ferencz . . . I.— Stephan József ..... I. II. Pollák Rezső................— II. Stern Miksa.................... — II. Posztl Hugó.................— II. Sterling Antal................ — II. Preszter Antal . . . . I.— Stoffa Béla .................... — II. Preszter Gyula ... I. II. Strasser Erich ..... I. II. Radich Árpád .... I.— Strobl Gyula..................... 1. II. Radványi Ede ....— 11. Lukovich Béla................ —­­ II. Rainer Richard .... I. II. Swh­ény Frigyes ....■ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék