Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője, 1957-1958

1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1957. szeptember 16-án tartott tanévnyitó közgyűlése

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1957. SZEPTEMBER 16-ÁN TARTOTT TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSE SZÉKELY GYÖRGY az 1956/57. tanév oktatási rektorhelyettese BESZÁMOLÓJA az 1956/57. tanév eseményeiről Tisztelt tanévnyitó közgyűlés! Szeretettel köszöntöm az 1957/58. tanév megnyitására meg­jelent kedves vendégeinket. Üdvözlöm az Egyetem Tanácsát, professzori karát, meg­jelent oktatóinkat, dolgozóinkat és hallgatóinkat. Midőn az új tanévet ezennel megnyitom, hagyományainknak megfelelően fő vonalaiban beszámolok a közgyűlésnek az elmúlt tanév leg­fontosabb eseményeiről, mindenekelőtt az Egyetem általános helyzetéről. Az 1956/57. tanév az oktatás színvonalának emelésére és az alkotó viták által biztosított kiterjedtebb, marxista szellemű tudományos munkára irányuló törekvések között indult. Leg­alábbis akkor a dolgozó magyar nép többsége, így egyetemi ifjúságunk is, tanári karunk is azt hihette, hogy ezek a viták népi demokráciánk, a párt megerősítését, hazánk felemelkedé­sét kívánják szolgálni. Az ifjúság körében azonban a marxista és az orosz nyelv­oktatással szemben, valamint általában a politikai kérdésekben jelentkező demagógia tünetei kezdettől fogva felismerhetők voltak. Erősen jobbra tolódott általános politikai és kultúrpolitikai szemszögből az Egyetemi Ifjúság című lap is. Ez a demagógia október hónapban mind erőtelje­sebbé vált, olyannyira, hogy az oktatás menetét már az előadá­sok első hat hetében egyre fokozódóan zavarta. Az első hat hét eredményeiről és munkájáról így alig lehet valami érdemlegeset mondani. Az elmélyült oktató-nevelő munka lehetetlenné vált.

Next