Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője, 1959-1960

1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1959. szeptember 14-én tartott tanévnyitó közgyűlése

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÁSÁNAK 325. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEK AZ ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1960. május 12-én ünnepi juibi­áris­­közgyűlést tartott, melyet Ortutay Gyula rek­tor az alábbi ünnepi beszéddel nyitott meg. „Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Miniszterelnökhelyettes Elv­társ! Miniszter Elvtársnő! Igen tisztelt kedves külföldi vendé­geink! Igen tisztelt Rektor Elvtársak! Igen tisztelt Egyetemi Tanács! Kedves Hallgatóink! Ünnepi közgyűlésünket megnyitom. Egyetemünk alapításának 325. évfordulóját ünnepeljük ezen a napon — az emlékezés büszkeségével és fájdalmával s az előretekintés felelősségével, öröm és tisztesség az Egyetemi és a Rektori Tanács számára, hogy ebben a 325-ik jubileumi esz­tendőben is szolgálhatta a magyar és egyetemes közművelődést, az oktató-nevelő munkát és a tudományt, szolgálhatta a szocia­lizmus megvalósítását hazánkban. Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy első szavunk az üdvözlésé legyen. A Rektori Tanács nevében őszinte tisztelettel és szeretettel üd­vözlöm az MSZMP Politikai Bizottsága és a Forradalmi Munkás és Paraszt Kormány, az Elnöki Tanács megjelent tagjait, a Ma­gyar Tudományos Akadémia elnökét, a magyar egyetemek és főiskolák küldötteit, Egyetemünk ifjúságát, munkásait és elő­adói, professzori karát. Tisztelettel üdvözöljük a diplomáciai testület megjelent tagjait. Végül engedjék meg, hogy Taná­csunk nevében — az Universitas egyetemes európai hagyomá­nyaira emlékezve — külön is üdvözöljem a külföldi egyetemek képviselőit. A Moszkvai Lomonoszov Egyetem rektorát, Ivan Georgije­­vics Petrovszkij elvtársat, a Szófiai Egyetem rektorát, Daki Jordánon elvtársat, a Prágai Egyetem rektorát, Jaroslav Procházka elvtársat.

Next