Egyetemi beszédek, 1862-1863. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

BESZÉDEK, MELYEK A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXH—IU TANÉVI RECTORA­ ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR, MINDSZENTHO­Z. TARTATTAK. BUDÁN, A MAGY. KIR. EGYETEM BETŰIVEL. 1862. F kir. kagy. Pázmány péter TUDOMÁNYEGYETEM­­I RECTORI KÖNYVTÁRA.

Next