Egyetemi beszédek, 1865-1866. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

BESZÉDEK, MELYEK A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXVI VI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSA BEIKTATÁSAKOR SZ.-MIHÁLYHÓ 30-ÁN TARTATTAK. BUDÁN, A MAGY. KIR. EGYETEM BETŰIVEL, 1865.

Next