Egyetemi beszédek, 1871-1872. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VII G. ANNI MDCCCLXXI-LXXI. ---- ----- ----®O FASCIOVLVS V -o®----------------------------------------»6^o- I. — IV. BESZÉDEK, MELYEK A MAGYAR KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXI-LXXII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. JBudán. NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.­­ 1­8­7­2.

Next