Egyetemi beszédek, 1874-1875. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS VNG BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXIV—LXXV. -°®---------------------------------FASCICVLVS I. -o®-------------------------------------­I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI MAGY. KIR. TUDOMÁNY -EGYETEM MDCCCLXXIV-LXXV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. 1-BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1­8­7­4.

Next