Egyetemi beszédek, 1874-1875. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Kovács József rektor ünnepi beszéde

Mélyen tisztelt gyülekezet! Egyetemünk szabályaiban ki van fejezve, hogy alapítása évenkint és pedig ujjáalakíttatásának évfor­dulóján június 25-én emlékbeszéddel ünnepeltessék. E feladat ezúttal nekem jutott; — adja a ke­gyes­ég, hogy gyenge szem ez ünnepély jelentőségét, célját legalább megközelítse ! A 17-ik század Európaszerte termékeny volt egyetemek alapításában. Nem egyedül a classical philologia, a humanisticai tudományok hatalmas len­dülete, és nem egyedül a valódi nemes tudás vágya voltak az okok, melyek ezen é­s a megelőző század annyi egyetemének alapítási indokait képezték Né­­methonban is, hol igen kicsiny államok, sőt 2-ed, 3-ad rangú városok becsérzetök kifejezésére legalább egy egyetemecskét alkottak, mely aztán övék legyen. Mint tudva van, régebben is már, de főleg a re­formatio idején az eldarabolt Némethon nem egy fejedelme sikeresebben használta fel az egyetemeket — néha a tudományt megalázó módon is — hatalmi ér­dekeinek előmozdítására, semhogy ily hatalmi eszközt szerezni a többiek, vagy azt szaporítani elmulasztot­ták volna.

Next