Egyetemi beszédek, 1881-1882. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Berger János rektor leköszönő beszéde

ACTA REG. SCIENT, UNIVERSITATIS UNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXX—LXXXI. •°®-------- —PASOICPLUS I. -9®---------------------------------------@9- BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXX.—LXXXI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SEPTEMBER 1. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD B­UDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGIT. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék