Egyetemi beszédek, 1883-1884. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. A NN r M DCGCLXX XIII - LXXXIY. <>®> - 4£o- FASCIOI I,I S I. ------@o- I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXIII.—LXXXIV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIK­TATÁSA­KOR SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. HI. TANÉV-MEGNYITÓ­ BESZ­É­D. IS­U­DA­PEST­E­N , NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék