Egyetemi beszédek, 1887-1888. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXXVI­I —LXXXVIII. PASOICU­M'S I. --------------------------------------*$6 I.—TI. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXVII.—LXXXVIII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR . SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. PANEV-MEGNYITÓ BESZED. Budapesten, NYOMATOTT A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék