Egyetemi beszédek, 1890-1891. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCXC - XCI. sngfr,----------------------S£o PASd­oums i. -o^o,--------------------------D. I. 0­. BESZÉDEK MELYEK A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXC—XCI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 21. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD BUDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN, 18­9­0. /T­I'I ' LURÁ JI S.

Next