Egyetemi beszédek, 1892-1893. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

—————-----------------^—— — ■ ■ -A. C . REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCXCII—XCIII. FASCICULUS I. -6&--------------------------------------­ I.—II. BESZÉDEK MELYEK A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXCI—XCII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 15. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. * 1 A * ------------------------ -H­BUDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. EGYETEMI "KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 S 9 2. -"gC11' . v.a rpw'n "K(

Next