Egyetemi beszédek, 1895-1896. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BU­DAPESTINENSIS. ANNI MDCCCXCV—XCVI. -----------------------------------------FASCICULUS L­EX~---------------------------- ---------5) I—II. BESZÉDEK MELYEK A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXCV—XCVI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1895. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTÁK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, 1895. NYOMATOTT A MAGYAR KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék