Egyetemi beszédek, 1896-1897. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Beszéd melyet a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem újjáalakitásának 117. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 13-én tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István

ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VNG. ANNI MDCCCXCVI—XCVII -°®—— -------------------------FASCICVLVS II. ----------------------------------------------------&> A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY­EGYETEM ÚJJÁALAKÍTÁSÁNAK CXVII. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MDCCCXCVII. ÉVI MÁJUS HÓ 13-ÁN TARTOTT BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. TUD.­EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1097. ÜNNEPE.

Next