Egyetemi beszédek, 1898-1899. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Herczeg Mihály rektor leköszönő beszéde

I­I­ I. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE M DCCCXCVII—XCVIII-BAN. BESZÉD MELYLYEL DR. HERCZEGH MIHÁLY A JOGI TUDOMÁNYOK DOCTORA, KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, A POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS NYILVÁNOS RENDES, A MAGYAR MAGÁNJOG JOGOSÍTOTT TANÁRA, AZ I ÉS II. ALAP­VIZSGÁLATI, A JOGTUDOMÁNY­ ÁLLAMVIZSGÁLATI, AZ ORSZ. JOGÁSZ-EGYLET ÉS A SZ.-ISTVÁN­ TÁRSULAT IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYÁNAK TAGJA, AZ ORSZ. NEMZETI SZÖ­VETSÉG ELNÖKE. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARNAK KÉT ÍZBEN VOLT DECÁNJA. EZEN KIR. TUDOMÁNY-EGYETEMNEK VOLT RECTORA, A KIR. TUD.-EGYETEM KEDTDEI MÉLTÓSÁGÁBÓL LELÉPETT 1898 SZEPTEMBER HÓ 25-ÉN.­­*

Next