Egyetemi beszédek, 1900-1901. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

J^CTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD­APS STIITENSIS. ANNI MDCCCC—MD­CCCCI. -----*.-----------------------------------X. FASCICULUS I­OX-------­I—II. B­ESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCC-MDCCCCI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1900. SZEPTEMBER 16-ÁN TARTATTAK. .. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. TUD.­EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék