Egyetemi beszédek, 1901-1902. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPE­STINEETSIS. ANNI MDCCCCI—MDCCCCII. ------------------------------------------XI FASCICULUS I. QX'-----------------------------------------­I—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCCI—MDCCCCII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1901. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTÁK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. JKSIK BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. TUD.­EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1901. L';IU * "V . «­LFV IAEA .*}

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék