Egyetemi beszédek, 1902-1903. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD­APE­STITTEHRIS. ANNI MDCCCCII—MDCCCCI. ------------------------------------------l/i3 FASCICULUS L QX-------------------------------------------­ i—n. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCCII— MDCCCCIII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1902. SZEPTEMBER 14-ÉN TARTATTÁK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KII­. TUD.­EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1902.

Next