Egyetemi beszédek, 1904-1905. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. ETJD­APE­STIN­ENSIS. ANNI MDCCCCIV—MDCCCCV. -----------------------------------------1H£. FASCICULUS L­EX-------------------------------------------- I—L. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCIV—MDCCCCV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1904. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTÁK. III. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. MAGYAR KIR. ÁLLAM TULAJDONA. — MINDENNEMŰ UTÁNNYOMÁS TILOS. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA, 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék