Egyetemi beszédek, 1905-1906. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD­APE­STINERTSIS. ANNI MDCCCCV—MDCCCCVI. ®--------------------------— —1K9 FASCICULUS I. GST----------------------------------■—® I—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCV — MDCCCXVI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1905. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTAK. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A MAGYAR KIR. ÁLLAM TULAJDONA. — MINDENNEMŰ UTÁNNYOMÁS TILOS. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA, 1905.

Next