Egyetemi beszédek, 1910-1911. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD­APE­STINENSIS. ANNI MDCCCCX—MDCCCCXI. ^-------------------------------------------A9 FASCICULUS I. QUc--------------------------­I. BESZÉD, MELY A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCX-MDCCCCXI. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1910. SZEPTEMBER 18-ÁN TARTATOTT. AZ EGYETEM MDC­CCCIX—MDCCCCX. TANÉVI TÖRTÉNETE. III. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA, 1910.

Next