Egyetemi beszédek, 1911-1912. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD­APE­STIETERSIS. ANNI MDCCCCXI—MDCCCCXII. ---------------------------------------VS* FASCICULUS L­QJC---------------------------------------® I. BESZÉD, MELY A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCXI—MDCCCCXII. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1911. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTATOTT. AZ EGYETEM MDCCCCX—MDCCCCXI. :: TANÉVI TÖRTÉNETE. :: II. SZÉKFOGLALÓ BESZÉD. IV. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A­­BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA, 191­2.

Next