Egyetemi beszédek, 1914-1915. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BU­DAPESTINETISIS. ____ ANNI MDCCCC.X/y-MDCCCCXy --------------------*9 FASCICULUS L QX'—9 JELENTÉS MELYBEN A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNY MDCCCCXIII— MDCCCCXIV. TANÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL DR. K. KOVÁTS GYULA PRORECTOR AZ EGYETEMI TANÁCS 1914. ÉVI NOVEMBER HÓ 3-ÁN TARTOTT I. R. ÜLÉSÉN BESZÁMOLT ÉS AZ EGYETEM MDCCCCXIII—MDCCCCXIV. TANÉVI TÖRTÉNETE FÜGGELÉKKEL A BU­DAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA BUDAPEST M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA 1915 CD_

Next