Egyetemi beszédek, 1917-1920. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Mihályfi Ákos rektor leköszönő beszéde

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPE­STINENSIS. ANNI MDCCCCXVII — MDCCCCXVIII. ------------------------'X9 FASCICULUS I. OX--------------------------.9 DR. MIHÁLYFI ÁKOS, 1917—18. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS :: JELENTÉSE: :: I­. DR. GROSSCHMID BÉNI, 1917—18. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS SZÉKFOGLALÓJA. ID. DR. SZENTMIKLÓSI MÁRTON, A JOG- ÉS ÁLLAMTUD. KAR 1917-18. TAN­ÉVI DÉKÁNJÁNAK TANÉVMEGNYITÓJA. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA, 1918.

Next