Egyetemi beszédek, 1926-1927. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

Preisz Hugó rektor székfoglaló és tanévnyitó beszéde

A MAGYAR ORVOSI ISKOLÁZÁS FORRÁSAI. BESZÉD, MELYET A BUDAPESTI KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY­­EGYETEM TANÁCSÁNAK 1926. ÉVI OKTÓBER HÓ 2-ÁN TARTOTT BEIKTATÓ S A TANÉVET MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYES NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MONDOTT DR. PREISZ HUGÓ EGYETEMI NY. R. TANÁR, A KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM RECTOR MAGNIFICUSA. BUDAPEST, KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, 1927.

Next