Egyetemi beszédek, 1927-1928. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

Finánczy Ernő rektor székfoglaló és tanévnyitó beszéde

A KLASSZIKUS NYELVEK ÉS IRODALMAK TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSE. BESZÉD, MELYET A BUDAPESTI KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY­­EGYETEM TANÁCSÁNAK 1927. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 26-ÁN TARTOTT BEIKTATÓ S A TANÉVET MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYES NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MONDOTT DR. FINÁCZY ERNŐ EGYETEMI NY. R. TANÁR, A KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM RECTOR MAGNIFICUSA. NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1927.

Next