Egyetemi beszédek, 1928-1929. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

Finánczy Ernő rektor leköszönő beszéde

A PÁZMÁNY PÉTER-EGYETEM TÖRTÉNETE AZ 1927/28-IK TANÉVBEN. BESZÁMOLÓ BESZÉD, MELYET A BUDAPESTI KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY­EGYETEM TANÁCSÁNAK 1928. ÉVI SZEPT. 17-IKI ÜLÉSÉN MONDOTT DR. FINÁCZY ERNŐ EGYETEMI NY. R. TANÁR, A KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM 1927/28-IK ÉVI RECTOR MAGNIFICUSA. BUDAPEST: KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 1928.

Next