Egyetemi beszédek, 1940-1941. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

A BUDAPESTI KIR. MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER­ TUDOMÁNYEGYETEM TANÁCSÁNAK 1940. OKTÓBER 9-I BEIKTATÓ ÉS A TANÉVET MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYES NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MONDOTT BESZÉDEK I. DR. DOMANOVSZKY SÁNDOR 1939/1940. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS BESZÁMOLÓ BESZÉDE DR. SCHÜTZ ANTAL 1940/1941. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE II. DR. AISTLEITNER JÓZSEF 1940/1941. TANÉVI HITTUDOMÁNYKARI DÉKÁN TANÉVMEGNYITÓ BESZÉDE BUDAPEST KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 19­40

Next