Hadak Útján, 1977 (29. évfolyam, 332-334. szám)

1977-05-01 / 332. szám

В 209 88 F A HAZAfiBT ÉLNI EHENY. HALNI DICSOSBGI A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXIX. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1977. május (Nr.) 332. szám Komfortos haza Ezzel a címmel írt cikket a Magyar Nemzet 1977 április 10-i számába Illyés Gyula. Tehát húsvéti cikket... a javából! Az otthoniaknak írta, de nekünk is szól... és az egész „fehér civilizációnak.“ Áron Raymondot idézi és más nyugati gondolkozó­kat. Szerintük „európai jelenség a fásultság.“ Az egyik szerint „a már végveszély for­rása a már szertelen jólét, a másik szerint a még mindig szertelen nyomor.“ Az okok megjelölésként ilyen szavakat idéz, hogy „dekadencia“, „vakhit a demok­ráciában“, „az európai szellemi világ nyomottsága“, „krízis szaglik a levegőben.“ Az­tán a legtömörebb megfogalmazást: „Az 1929-es gazdasági válság kettős forrást eredeztetett. A nácizmusét és a háborúét. Vajon a mai krizisből nem eredhetnek-e épp ilyen visszafordíthatatlan folyamatok?“ Aztán idézi a megállapítást: „crise plus moral qu'economique“ (inkább erkölcsi mint gazdasági krizis). De most néhány szükséges idézet magától Illyéstől: „Mióta millióknak úgy tet­szik, hogy Isten szelleme eltűnt a vizek fölül, vagyis megszűnt hatni a vallások egységesítő ereje: ahány az emberi közösség, annyi a szellem. Ezek bajosan társul­nak össze. Nem lehet ismételni eléggé, mennyi a veszély abban, hogy a huszadik század nem várt történelmi jelensége, a vallási, faji, anyanyelvi türelmetlenség mire vezethet. Hogy mennyire sürgető ennek kérdéseit megoldani. Azaz először is tisztázni, épp a vallási, faji, anyanyelvi keretekben." ...Aztán egy újabb mondat: „A testi komfort — a fizikai higiéné kitrjesztése a pszichikaira. Hogy valóban ne csak bőrünkben érezzük jól magunkat, hanem — lelkűnkben is."... „Nincs tudo­mány és művészet elegendő erőfelesleg nélkül; a műveltség szereti a kényelmet; hol melegágyának, hol védvárának vallja. De ugyancsak nagy logikai ficam volna ebből arra következtetni, hogy műveltség és kényelem az előfeltétele."... Aztán megint újabb mondat, újabb gondolat: „A chiliazmus az az őskeresztény hiedelem volt, hogy Krisztusnak itt a földön is lesz — közvetlen, gyakorlati — országlása. Annak az ifjúságnak a hiedelme — a hite — olyan társadalom volt, ahol az ember testestül-lelkestül, tehát még lelkületileg is jól érzi magát, biztonságos otthonban." S aztán így ír húsvétra Illyés Gyula: „А XX. század valóban csupa válság. 4.z eszmei zűrzavart sokan magyarázzák azzal, hogy még nem valósulhattak meg a XIX. század már-már messzianisztikus várakozásai. S a világ ahelyett hogy egye­sült volna, az eddigieknél is végeztesebben szétdarabolódott: már-már megszámlál­hatatlan kis közössekre különült, a vallás, a faj, az anyanyelv halványodnak vélt határai szerint. Reményem — hitem — szerint a XXI. század végeznivalója a kö­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék