Hadak Útján, 1981 (33. évfolyam, 354-359. szám)

1981-01-01 / 354. szám

В 20988 F A HAZAEfiT ÉLNI ERÉNY, HALNI DICSOSKCI A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXXIII. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1981 január (Nr.> 354. szám Fordulat elolt? Igazuk volt mindazoknak, akik azt mondották, hogy a nyolcvanas években nehéz idők várnak ránk. De reméljük azoknak is igazuk marad, akik szerint nem kerül harmadik világháborúra sor, bár annál bővebben helyi háborúkra, forradalmakra, nyugtalanságokra, politikai változásokra, gazdasági és társadalmi krízisekre. Alig léptük át századunk kilencedik évtizedének küszöbét, máris bőviben vagyunk mind­ezeknek. Túlságosan iis bőviben! Az események puszta felsorolása oldalakat töl­tene meg. Az emberek idegesek, mert nemcsak a geológiai (California), hanem a politikai szeizmográfok is fölindulást jeleznek. Ügy véljük azonban, hogy az egyes ilyen jelenségek boncolgatása, kiértékelése, a lehetőségek számítgatása nem elégítheti ki a tisztánlátás igényeit. Túlságosan bo­nyolult, egybefonódott, összekuszálódott minden ahhoz, hogy a főszerepet a világ­színpadon előttünk álló drámában csak a „reálisan“ fogható elemek játszák. Ezek tovább változhatnak, eltolódhatnak, kompromisszumokkal seperhetők az asztal alá, vagy lokális robbanásokat akozhatnak. Valójában csupán kór tünetei és ezért ilyen vagy amolyan therápiájuk — akár az orvostudományban — itt sem vezethet az egész szervezet gyógyulásához. Ugyanis nem egyes szervei, hanem a világ egész szervezete beteg. Az a szervezet, melyet az első, majd a második világháború után alkottak meg. .. tegyük rögtön hozzá, sok kába idealizmussal, hamis illúziókkal, még hamisabb ideológiákkal, tévedésekkel, hozzánemértéssel, tudatlansággal, elfo­gultsággal, gyűlölettel. A győztes hatalmak mindkét esetben megnyerték a háborút, de elvesztették a békét. Az első rendezés hibáit a második világháború után nem küszöbölték ki, hanem rájuk dupláztak. Érthetetlenül, értelmetelnül. A második rendezés ezért már megalkotásának idején ugyanúgy halálra volt Ítélve, mint az első. Az elmúlt közel négy évtized alatt igen sok minden változott, csak az annak idején eléggé fel nem ismert helyzet maradt fenn: az hogy két kiengesztelhető tien világ áll egymással szemben! Minden hypokrata szóLam, politikai próbálkozás, ki­egyenlítő törekvés, józan elképzelés és lényegesen kevésbé józan magatartás elle­néire, /ez la való helyzet. Nem arról van szó, hogy kinek mekkora hadserege és mennyi fegyvere van, hanem arról, hogy a túloldal, a kommunista világ soha egy jottányit nem engedett nyíltan bevallott főcéljából, •— a messzianisztikus világ­forradalom végrehajtásából, a proletariátus diktatúrájának globális megvalósításából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék