Hadak Útján, 1982 (34. évfolyam, 360-365. szám)

1982-01-01 / 360. szám

В 209b8 F A HAZACBT Elm EfiÉNY. HALNI DICSOSSGI A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXXIV. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1982 január (Nr.) 360. szám Zűrzavar ban A világhelyzet jellemzésére úgy nézem nehéz a zűrzavarnál megfelelőbb szót ta­lálni. A világsajtóban az utóbbi időben már alig jelenik meg politikai cikk, vagy tudósítás, me’ynek címében ne fordulna elő a „krízis“ szó, vagy annak valamilyen szinononimája. Olyan pontja a jelek szerint már nincsen a földkerekének, ahol ne lenne valamilyen baj. Kisebb-nagyobb, helyhezkötött vagy globáélis — de baj! A gazdasági .krízis egyetemes, de a politikai krízisre már megint jobban illik a „zava­ros“ meghatározás. Zavaros minden mint az víz, ha felkavarodik benne az) iszap. Nos úgy vélem éppen körülbelül erről van szó! A múlt rontása kavarodik fel, amit igyekeztek és igyekeznek még mindig kimagyarázni, megszépíteni, elhallgatni, a „szőnyeg alá seperni.“ A bajok gyökereiig nem mer senki sem nyúlni, mert az „megzavarná“ a fennálló rendet. Zavarban-zavar! A szabadság jegyében álló múlt században sem vették észre, hogy a mélyben olyan erők születtek és mozdulta к meg, melyek nemcsak megzavarták, hanem jórészt lerombolták az akkori rendet. Ma sem tudják, akarják, vagy merik észrevenni, hogy a mélyben lényegesen nagyobb és általánosabb erők feszülnek egymásnak, melyek különböző követelésekkel és célok­kal, alkalmasak nemcsaik egyes országok, hanem az egész világ szétromboló sóira. Akik pedig észreveszik és cselekedni akarnak, azokat letámadják, útjukat vágják és izolálják többnyire a „béke“ jegyében, vagy jelszavával. Kezdjük csupán a lengye1 eseményekkel. A szovjet uralom ellenére a lengyel nem­zet saját és más, elsősorban mi kárunkon tanulva 1980 végén nem nyúlt fegyverhez, hanem reformmozgalmat indított. Hihetetlen sikerrel. A Sölidaresc nevű munkás­mozgalomhoz tíz millió munkás csatlakozott. Szabad szakszervezetről volt csupán szó, érdekvédelmi szervezetről. Nem is akartak többet elérni, de természetesen ha­talmi tényezővé lettek az országban, különösképpen, amikor a parasztság is felso­rakozott mellettük. De végeredményben „a munkásság és parasztság szociális ó.lla­­máról“ volt és van szó! A Szovjetunió szorultságában régen elismerte „a szocializ­mushoz vezető külön út“ jogosultságát. A két szakszervezet melleit a másik, nem politikai hatalmi tényező az egyház a majd teljes egészében mélyen hivő kato­likus Lengyelországban. Hozzá négy és fél évszázad után foglalta el Szent Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék