Hadak Útján, 1983 (35. évfolyam, 366-371. szám)

1983-01-01 / 366. szám

74 В 2098В F A HAZAEHT ÉLNI EBENY, HALNI DICSOSSCI A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSEGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXXV. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1983 január (Nr.) 366. szám Harmincöt esztendő A történelem rokkáján 35 esztendő elröppenő pillanat egy emberélet fele és ;gy emigrációs időszaki sajtótermék életében igen ritka magas kor. Lapunk 1983-ban lép megjelenésének 35. esztendejébe. Holott nincsenek jövedelmező hirdetései, se ut­cai árusítása, se ára. A Magyar Harcosok Baj tárai Közössége tagdíjaiból és esetleges adományokból él. Valóban csodára. A lap sokszorosított formában, mint „Az MHBK Központi Tájékoztatója“ 1949 áprilisában jelenít meg a tiroli Solbad Hallban. Az első nyomtatott szám 1950 májú­iéban látott napvilágot, mint a „Tájékoztató“ 13. száma, Hadak Utján címmel. 1952 és 1956 között voltak idegennyalvű mellékletei is, egy vagy két havonta, illetve ne­gyedévenként: az angolnyelvű „Hungarian Veteran“, a francia „Veillée d‘Armes Hongroise“ és németül „Ungarischer Frontkämpfer“, majd „Waffenbrüder“ cím­mel. 1973 közepéig évi 10—12 szám jelent «meg, azóta évi hat szám. Ez a Hadak Utján rövid története, mely nemcsak megérdemli, de megköveteli a visszapillantást hogy megértessük miképen élhetjük meg a lap életének 35. esztendejét, annyi hiú remény­ség, keserves csalódás közepette, de el nem múló hitünk erején. 1949-ber. még joggal reménykedhettünk abban, hogy a nyugati világ hatalmasai jóváteszik az őrületet: Európa kettéosztását két egymással engesztelhetetlenül szem­benálló világ között. Volt remény a hazatérésre, az esetleges fegyveres tényleges fel­szabadításra is. De a nyugati világ, melynek főhatalma egyedül rendelkezett az el­rettentő atomfegyverekkel, a szócsatákban kimerülő „hidegháború“ után a békét, az enyhülést kereste... minden áron. Százmilliók elnyomatása, szenvedése, jogfosz­tása, embertelen nyomorúsága, pusztulása árán is. Jobb minderre nem is gondolni. Ami erőt adott és ad számunkra, az megszentelt hagyományaink őrzése és tovább­adása. Ezek jegyében indult és folytatódott a Hadak Utján munkája mind л mai napig. Ez magyarázza fennmaradását és biztosítja Isten segedelmével jövőjét. De nézzük, milyen megtartó hitelveket hirdetett és szolgált a lap mindvégig. Az első nyomtatott szám vezércikkét 1950 májusában Zakó András vezérőrnagy, az MHBK alapítója és vezetője írta. íme néhány kiragadott mondat belőle: „A ‘Hadak Ütjárí fekvő hazánk Nyugat és Kelet ütközőpontjába került és a magyar nép Útfenntartó ösztönéből irányítva, hol egységesen az egyik, hol megoszt­va a két nagy fél érdekkörébe került. Ez az állapota szabta meg a továbbiakban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék