Hadak Útján, 1985 (37. évfolyam, 378-381. szám)

1985-01-01 / 378. szám

В 20988 F A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA XXXVII. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1985 január (Nr.) 378. szám Szép remények - kemény tények A szabad világ — főleg annak baloldali része — lelkendező reménységekkel fogadta az Üj Esztendőt! Hát hogyne: a Szovjetunió tizenhárom hónapig tartó sér­tődöd izoláció és dühödt támadások után hirtelen ismét hajlandónak mulatozott az atomfegyverek csökkentése és esetleges leszerelése ügyében folytatni a tárgya­lásokat az amerikai delegációval, mely a hetekkel ezelőtt még a sárga földig gya­­lázott Reagan elnök utasításait fogja képviselni. Tényleg figyelemreméltó fordulat! De mi indította erre Moszkva hatalmasait ? Az egyik ok kétségkívül Reagan elnök politikája volt, aki nemcsak „az erő pozícaójából“ kívánt tárgyalni, hanem az atomfegyverek paralizálása végett ille­tékes szerveinek utasítást adott a „csillagok háborújának“ előkészítésére. Az ame­rikai köznyelv azért adta ennek a tervnek egy nagyszerű utópisztikus film nevét, mert arról van szó, hogy a világűrben elhelyezett „gyilkos“ (killer) szatellitákkal, már a kilövés pillanatában, de legalábbis útközben megsemmisítsen minden atom. rakétát. Mint Reagan mondotta, „nem az embereket, hanem a gyilkos rakétákat akarom megölni“. Ez technikailag elképzelhető, de évek telnek még el, amíg ezek a fegyverek bevetésre kerülhetnek. Bár az amerikai technológia, melytől a Szov­jetunió egy évtizeddel maradt el, minden valószínűség szerint meggyorsíthatná az előkészületeket. A terv az atompoliMka végét jelentené és kikapcsolná az atom­háborúval való fenyegetés lehetőségét, valamint a Szovjetunió etekintetbeni fölé­nyét. Maradna tehát a S~ovjetunió számára hatalmas, konvencionális fegyverek­kel ellátott hadserege, szemben az USA még sokkal hatalmasabb haditechnikai potenciáljával. Moszkva már évekkel ezelőtt indította meg pszichológiai háborúját, valljuk be, nem is csekély sikerrel. Baloldali irányzat alakult ki a nyugati világban, irá­nyított béketüntetésekkel, koegzisztenciával, détente-el, dialógusokkal, sztrájkokkal, terrorcselekményekkel. Mindent elkövetett, hogy a „háborús uszító filmszínész“ megbukjék az elnökválasztásokon és a velük rokonszenvező demokraták kerül­jenek uralomra. Számításuk csúfos csődöt mondott. Amikor az őszi választásokon Reagan győzelme valószínűnek kezdett látszani, Moszkva hirtelen megszüntette az elnök személye elleni támadásokat. Szédületes győzelme után új szituáció állott elő, — a következő sakkhúzást Moszkvának kellett megtennie.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék