Hídverők, 1959 (12. évfolyam, 20. szám)

1959 / 20. szám

legszélesebb rétegeket egybefoglaló nemzeti felkelés, a magyar nép, a magyar szabadság megmentésére. Eladdig politikailag szembenálló csoportok is egy ember ­­ként álltak össze, hogy továbbfolytassák a harcot a sarló-kala­pácsos világcsalás ellen,és mentsék, ami menthetó. 1 A nemzet összessége Szálast Ferencet kívánta az ország é­­lére és rábízta az ország sorsát. Szálas! Ferenc vezetése alatt megalakult nemzeti koalíciós magyar kormány meg is tett minden tóle telhetőt, hogyha az or­szágot már nem is, de minél több magyar életet és értéket ment­sen meg a marxi világcsalás karmaiból, A túlerő legázolta a nemzeti gondolat képviselőit és majd­nem valamennyien mártírként fejezték be életüket, A történelemben nincs még egy politikai csoport,amelyet o— lyan gyalázkodás igyekezett volna haramiákká bélyegezni,mint az 1944 október 15. szabadságharcosait. De minden rágalom, mocskolás, piszkolódás, a politikai é­­let vérbajos patkányainak minden rágcsálása ellenére ma mór ér­zi és tudja minden igaz magyar, hogy hősök voltak, akik tudato­san még a halált is vállalták, hogy nemzetüket szolgálhassák. És 1944 október 15 bevonult a magyar történelem legszebb s legragyogóbb hőstetteinek panteonjába. 1956 október 23. Amikor a világ már aléltan haldoklóit és inkább az öngyilkos megegyezést, mint a harcot választotta vol­na a bolsevizmus rémével szemben, Budapesten egy maréknyi fia­tal magyar történelmet formáló példát mutatott az egész világ ­­nak a hősiességről, a bátorságról, a hazaszeretetről. A százmilliós bolsevista szörny torkában egy jelentéktelen kisszámú lelkes fiatal magyar csodát tett: ha rövid időre is,de térdre kényszerítette a marxi világosalókat. A világ napokig nem hitt saját füleinek, hogy mit merészel Budapesten egy fegyvertelen, kiképzetten kis csoport. A túlerő, a nyugati keresztény világ aljas árulásának se­gítségével letiporta a hősöket, Egyrészüket kivégezték, deportálták,másrészüket hontalanná tették, s most a hontalanságban pusztítják soraikat jól ismert, nagyon is Jól ismert kezek! Csodás tetteikre azonban semmi nem vethet árnyat. Világító fáklyák lettek a XX.század alvilági sötétjében. S ezt a világító fáklyafényt a történelemben soha ki nem oltja többé semmi és senki! * Három októberi dátum. Nagy időközökben követik egymást. De alapjában egy forrásból táplálkoznak: a magyar szabad ­­ság-vágyból,s fényüket a halált megvető hősiesség, önzetlenség, bajtársiasság örök ragyogása jellemzi. 755

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék