Hídverők, 1961 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1961 / 1. szám

1 Minden évben minden lep beköszöntővel kezdi az évet,Ebben a beköszöntőben Üdvözli az Olvaiőlt ás felsorolja újra a célo­kat, amelyekért az újévben le dolgozni kíván. Mikor a Hídverők nevében e beköszöntőt írom, úgy érzem, a részünkről teljesen felesleges elmondanom, hogy 1961-ben ml Is lesz majd a lap célja. Tizennegyedik éve állunk a nemzeti ma— fyar emigráció és a rab magyar nemzet érdekelnek szolgálatában s ha nem volt elegendő az a haro, amit eddig folytattuk, azok a győzelmek, amelyeket megvívtunk, akkor minden sző, ami csak a magyar szótárban előfordul, kevés lenne ahhoz, hogy azoknak, akik eddig nem értettek meg, megmagyarázzuk célkitűzéseinket. Tizenhárom éve egy hajszálnyit nem tértünk el attól a vo­naltól, amelyen a magyarság szolgálatában haladtunk és ezt a tizennegyedik évben sem tesszük. Maradtunk, akik voltunk,az 1- gazság keresői és kíméletlen kimondói, fajtánk és népünk meg­alkuvást nem ismerő szolgálói és harcosai, akiket semmi megre­­mítés nem riaszt, semmi bolsevista és társutas támadás arra a gondolatra nem késztet, hogy hangunkat megváltoztassuk és al­kudozzunk! A történelem egyre Jobban a döntés felé rohan.Tudjuk,hogy a világlnternaolonnlé nyílt és titkos ügynökei, ahogy a kibon­takozás közeleg, úgy támadnak majd még vadabbul és - még alja­sabb eszközökkel! Felkészülten várjuk e támadásokat, mert úgy érezzük, velünk a Magyarok Istene és egy mindenre elszánt kis magyar csoport eddig legyózhetetlennek bizonyult ereje. Tudjuk, hogy annak a harcnak, amelyet népünkért és nemze­tünkért folytatunk közkatonái vagyunk azokkal együtt, akik ve­lünk egy sorban harcolnak és vezéreink a halott magyar hősök s a Magyarok Ós-Tene, aki nem hagyja el népét! Hisszük, hogy egyszer a még alvó, elkáhított, megfélemlí­tett emigráns réteg is felébred és megtalálja a helyét közöt­tünk és velünk a harcban egy szabad, boldog nagy Magyarország­nak az érdekében) Ehhez a harohoz kérjük továbbra la régi baj társaink se­gítségét és szeretettel várjuk a fiatalokat, az újakat soraink­ba! Kívánunk minden Igaz magyarnak sok erőt, egészséget és tő­römet az újesztendőben és mlDdannyltinknak a mielőbbi boldog,1- gaz magyar Feltámadást! 2 ~T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék