Képes Világhiradó, 1960 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

■leségem. Mit mondjak róla? Ha nem lenne szép, tisztán csengő, meleg hangja, talán ma is nőtlen lennék. Kár, hogy nincs ideje — vagy céltudatos akarata? — hogy hangjából kihozza, ami benne van. Lélegzeni még csak megta­nítanám, de skálázni nem tu­dok helyette . . . Az est befejező száma „Ti­borc új éneke" volt, Kertész Sándor egészen egyéni tolmá­csolásában — így teljesítmé­nyéről megoszlottak a vélemé­nyek. A magyar himnusz fel­emelő hangjai zárták le az es­tet. A műsorszámok közötti hé­zagokat Szilvássy László töltöt­te ki. Egyéni, sokszor mély hu­morával, kivételes rögtönző képességével, s közvetlen mo­dorával, mely a közönséggel játszi könnyedséggel teremt kapcsolatot, nagyban hozzájá­rult az est sikeréhez. Aki ott volt, maradandó em­lékkel lett "gazdagabb. Leskowsky Zoltán M. Vadas Ildikó a zongoránál Egy ösztöndíj története A Detroiti Művészkör az elmú­lt évben rendezte meg a „Philharmonica Hungarica" hangversenyét igen nagy si­­kerrel. A Masonic Hall-t telje­sen megtöltő angol és magyar közönségnek A. Bentley sze­nátor, a magyarok nagy barát­ja mutatta be Rozsnyay Zoltán karmestert és a zenekart, mely komoly művészi élményt nyújtott a jelenlévőknek. Különös eredménye a hang­versenynek, s az ezt megren­dező Detroit-i Művészkörnek, hogy a befolyt tiszta jövede­lemből 2000 dolláros ösztön­díjat alapítottak két olyan ma­gyar diák részére, akik a mű­vészeti pályán kívánnak elő­rehaladni. Az ösztöndíjat pá­lyázat alapján, az arra leg­megfelelőbbek részére utalja ki az erre alakult bizottság. A jövedelem másik része pedig az épülő Magyar Kultúr­­ház pénzügyi alapját képezi. További szép sikert kívá­nunk a Detroit-i Magyar Mű­vészkörnek ! Dr­. H. M. A Detroit-i Magyar Művészkör által rendezett hangversenyen A. Bentley szenátor bemutatja Rozsnyai Zoltán karmestert a közönségnek. ALAPÍTVA 1925 ALEX A. KELEN LTD. Telefon: VI. 2-9548 1467 MANSFIELD ST., MONTREAL QUE., CANADA .....MIIIIIIIIIIHMA— I K K A kanadai főképviselete, T U­Z­E­X kanadai főképviselete, PÉNZKÜLDÉSEK a világ minden részébe, GYÓGYSZEREK rendkívül mérsékelt áron­..................... OKIRATOK FORDÍTÁSA ÉS HITELESÍTÉSE. UTAZÁSI ÉS VIZUM ÜGYEK. A Kelen Travel Service-nél UTAZÁSOK A VILÁG MINDEN RÉSZÉBE 1476 MANSFIELD ST. MONTREAL, QUE.

Next