Krónika, 1977 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1977-07-01 / 7. szám

1967-ben a Kodály Együttes a torontói Magyar Ház tagja lett és ott állandó otthonra talált. Ugyancsak ez év júliusában a montreáli világ­­kiállításon, az EXPO-n a Magyar Nap, valamint az Ontario Nap ünnepségein szerepeltek nagy sikerrel. Az Ontario Folk Council és a torontói Community Folk Art Council képviseletében részt vettek a 100 éves Kanada-ünnepségein Winnipegben. Aztán eljött a 10. évforduló, melyet a torontói Ryerson Főiskola színháztermében ünnepeltek meg. 1973 szeptemberében a Mindszenty József hercegprímás tiszteletére rendezett ünnepségen vettek részt. 1975. április 26-án a Seneca College Minkler Auditóriumában tartották a 15-ik évforduló kon­certjét. A Magyar Kultúrközpont lett új otthona a Kodály Együttesnek, ahol most már nagyobb hely áll az egyes csoportok rendelkezésére úgy a próbák, mint más rendezvényeik alkalmával. Kérdésemre, hogy miért csinálja, Zadubán György így válaszolt: — A magyar nyelv megmaradása érde­kében. Természetesen nem is a táncon keresztül, a nyelven keresztül. Énekelve könnyebben je­gyezzük meg a nyelvet, s a helyes magyart tanuljuk meg. Ha a tánc mögött nincs kórus és zene,akkor nem az „igazi” szól. Vállaltam, csinálom, még akkor is, ha néha nehézségekbe ütközöm. Nagy elismeréssel szól a Tánccsoport vezető­jének, ifj. Dreisziger Kálmánnak segítőkész mun­­kájáról. Dreisziger Kálmán 1972 óta a tánccsoport vezetője és koreográfusa is. 1963-ban csatlakozott az együtteshez, itt ismerte és szerette meg a magyar népitáncot, s négy év múlva már a csoport szólistája lett. Magyarországon és Erdélyben szerzett szakmai ismereteit továbbadva oktatja a Kodály Együttes táncosait, kiváló eredménnyel. Zadubán György, mint középiskolai tanár az iskolában is a hosszú évtizedeken át kifejlődött magyar zeneoktatási szempontok alapján tanítja a kanadai diákjait. Emellett a német „German Har­mony” kórusát is vezeti, mellyel a Kodály kórus közös koncertre készül: novemberben­ Mozart koronázási miséjét adják majd elő. A jövő év elején az énekkar a Szent Erzsébet templom 50 éves fenn­állásának évfordulóján szerepel ünnepi műsorral. A teljes Kodály Együttes pedig a következő évben Detroitba látogat el. Reméljük, hogy a Kodály Együttes tovább erősödik, létszámban növekszik, további támo­gatókra talál és tevékenyen együttműködik majd a nemrégiben alakult Canadian-Hungarian Folklore Association-nal, melynek célja a magyar nép­művészet minél szélesebb körben való megis­mertetése. Hamrán Aurél A Magyar Helikon Társaság Középiskolájának tizedik évzáró ünnepélye Vörösváry Krisztina konferált az ünnepélyen Színpadi jelenet: Az obsitos. 16 KRÓNIKA

Next