Nyugati Magyarság, 1954 (6. évfolyam, 2. szám)

1954-03-01 / 2. szám

NYUGATI «KiliS® MAGYARSAG­­E MONDE HONGROIS EN OCCIDENT VI. évf. 2. sz. 1954. március-április TARTALOM BARÁTH TIBOR: A kanadai magyarság küzdelme önmagáért ........... 97 HECKENAST DEZSŐ: Történelmi séta az ezeréves Magyarországon 107­0SÁVOSSY LEÓ: Szemtől-szembe Eckhardt Tiborral ............................... 127 hév. J. MATTY: Cyrill és Method missziója ................................................. 142 GERZANITS PÁL: A tüdőbaj kezelésének mai általános szempontjai . . 148 CZERMANN ANTAL: A felszabaduló Magyarország pénzügyi feladatai 154 HUNGARICUS: Földbirtokpolitikai kérdések ................................................. 170 TÓTH-KURUCZ MÁRIA: Kert-Magyarország! ................................................. 178 Ije­sse j­e : Politikai helyzetkép 1954 szeptemberében ................................. 182 Táj könyvek, röpiratok, hírek, 126., 147., 169., 177. 1. — Vitéz Marton Béla körlevele, 191. 1. — Szlovák-magyar kézfogás? 192. 1. Nagy Ferenc Clevelandban, 192. 1. NYUGATI MAGYARSÁG Le Monde Hongrois en Occident Box 697, Station “B”, Montreal, Canada Ara: $1.*

Next