Tájékozatató Szolgálat, 1978 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1978-03-01 / 1. szám

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 3.évf. Iszám ÖRÖS'l CSOMA SÁNDOR Európai 1978 március/ápr TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ÁRPÁD Tagozata RENDET kell teremtenünk KÖZEPEURÓpÁBAN ! "Sincs olyan francia, angol,olasz, aki elfogadná hazája szánéra azokat a faltételeket,melyeket Magyarországra kényszeritattek, mint ahogy a bihoros hercegprimástól a legegyszerűbb parasztig nem akad olyan magyar, aki méltó erre a névre és belenyugodna ezekbe a felté­telekbe" ( Francesco Savero NITTI, sokszoros*liberális párti*olasz miniszter a trianoni béke jóvátételéért irt " La Paix Paris", 1925* munkájában. ) ,S. NITTI Írásából választott fenti mottónkból eredő kiindulási pontunk:mit cárunk ? Feleletünk: Magyarország fölszabadulását, amit féltucatnyi módon le­lt és szoktunk körülirnio Mindegyiknek a lényege azonban : RENDET kell terem­­mi Középeurópában, amiből aztán minden egyéb magától következik. S ez az Uj*­­irendezés bekövetkezik! Ezt nevezzük mi Korszakváltónak. Ez a ki­­jjezés nemcsak " tartalmat", t.i. területi átrendezést, hanem egyben " időpon­­)t" is megjelöl s még a századunk fordulója élőt t-re,azaz rövid 22 éven ?lülre utal. ( Ennek a gazdasági, fölös népazaporulati, politikai- ideológiai idokolását most kapcsoljuk ki,- később rátérünk erre is. ) Srdés: mik a magyarság KORSZAKVÁLTÓ-várásának az indító okai és irányelvei? Lsztázzuk magyarságtudatunk alapelveit, hogy az elérhetetlennek bizonyult sgységes képviselet" helyett egységes fölfogást biztosithassrunk köreinkben, )a magyarsággal IGAZSÁGTALANSÁGOK történtek . Azokba mi soha bele nem nyug­szunk,­) azok JÓVÁTÉTELÉT követeljük, amig élünk,­) ennek a megvalósítását nevezzük Korszakváltó-nak ( tartalmilag ), amelynek magyarvonatkozásu alapelvei legyenek : a világbéke előfeltétele a REND biz­tosítása, amire szóló javaslataink : . a/ a DUNA-Doktrinában lefektetett elvek érvényesítése ( BARATH Tibor prof.) b/ Európa " önvédelmi sávjának" a megteremtése ( PADÁNYI Viktor ),­­c/ a "turáni gát" megszervezése ( Turáni Mozgalom ) és d/ ezek együttes, közös megvalósítása. ) egysége» álláspontunk: a) még mindig nincsen késő,- b) nem vagyunk kevesen, sem "egyedül"- mi turániak vagyunk a világ legnagyobb népcsaládja,­c) idekinti főfeladatunk: a Külföldi Magyarság öntudatának az ápolása,­d) az otthoniakban és az elcsatolt területeken élő Honfitársainkban "tarta-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék