Tájékozatató Szolgálat, 1983 (8. évfolyam, 2. szám)

1983 / 2. szám

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 7-évf. 2.szám 1983őszen KÖRÖS'l CSOMA SÁNDOR ! TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG Európai ÁRPÁD Tagozata Tartalom jégyzek : Cim Oldal Utravaló századunk végére 2.- 4. " Öntudat ás tekintély- krízis 5«- 7- " Világhírek- Az Europaparlament 2.választása '7. " Gádoros, az csak Gádoros n.- 9. " Kié volt előbb a felvidék ? 10,-16. " Magyar Nemzeti dnnepeink 17.-18. " Az Európai Közösség szervei 18. " Fél évszázados a magyar Duna-ter.geri hajózás 19.- 24. " Őstörtánelmi adalékok 24. " A hétsávos nemzeti lobogó 25«- 27. " Nemzettudat- Kézikönyv 28. " Magyarország Szellem#. The Spirit of Hungary 28.- 50. " Őrségváltás 51. " Szerkesztői üzenetek 32. " Emigráción értékelésünkben MIT ÉRTÜNK MAGYARNAK ? A következő három összetevő meglátát : (l) A magyar nyelv birtokát (21 a magvar KUL­TÚRÁVAL való átitatottságot és (3) a magyar NÉPPEL való azonossági érzést, a magyar néppel való SORSKÖZÖSSÉG tudató s vállalá — sát. Azoknak a kezét keressük, akiknek a szivében és eszében ez a három tényező él . ________ Nemzeti hagyomány nélkül nincsen nemzeti ERŐ és nincsen életben ma­radási lehetősé g .__________________ A nemzet halálos ágya mellett tilos lenne a " BETEG” megmentésével foglalkozni ? Minden nemzet csak addig él, amig HIVATÁSTUDATA ki nem alszik !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék