Tájékozatató Szolgálat, 1985 (10. évfolyam, 1. szám)

1985 / 1. szám

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 1985 l.szám KÖRÖSi CSŐM A SÁNDOR Európai Il TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG y ÁRPÁD Tagozata-Emlékeztető: Tartalomjegyzék : Ne felejtsük el Társaságunk megakkitásaker meghirdetett célkitűzéseinket és elvein­ket : — .Névadónkul KÖRÖSI CSO­­MA SÁNDORt választottuk, mert mi az ö szellemében, az általa meg­jelölt irányban kívánunk munkál­kodni programunk megvalósításá­ban. A ml Társaságunk európai emigrációnk "Lelkiismerete" akar lenni: buzdítani, figyelmeztetni, in­teni — ha kell dorgálni fogunk. Út­mutatók és példaadók leszünk, ok­tatni, szoktatni fogunk és Jó példá­val előUárni, ahogyan azt klasszikus nevelési, örökérvényű elvek előírják. Tartalmat kívánunk nyújtani-koor­­dináini a nagyobb megmozduláso­kat és mindenek előtt és mindenhol SEGÍTENI a jobb a magyar Jövőt építő közösségi tevékenységeknél. Mi nem ígérünk sem címet, sem egyéb előnyöket: csupán egyszerű, szorgalmas, de gyakorlati eredmé­nyeket felmutató ÁLDOZATOS munkát! Ha az általunk annyira megvetett Benes éveken át, hrtjnal­­tól-éjszakáig, egy egyszerű padlás­szobában tudott dolgozni a cseh célokért, amíg külső támogatást szerzett, akkor mitőlünk Is Joggal elvárhatják testvéreink, hogy ml Is küzdfünk a magyar jö­vőért és áldozatokat Is hozzunk esz­méinkért! — c i m oldal Emlékeztető 1. oldal Mit értünk magyarnak ? " Az " Bremitázs" szittya kincseinek magyar vonat­kozásai 2,- 6. " Magy ar s ág tud om ány unk alapelvei 6 9 . ” Budapest tengeri kikötő 9.- 11. " Hogy is volt az ? Tria­non. Nyugatmagyarország sorsa. A Burgenland név. 11,- 14. " A Rákóczi Alapítvány uj pályázata 14.- 15. " Szerkesztői üzenetek 16. oldal Mit értünk magyarnak? Emigrációs értékelésünkben mit értünk ma­gyarnak ?- A következő három összetevő meglétét t l/,a magyar nyelv bírását 2/ a magyar kultúrával átitatottságot 3/a magyar Nemzettel valő sorsközösség tu ­­datos vállalását. Azoknak a kezét keressük, akiknek a szivé­ben e's eszében ez a három tényező él. oooooooooooooooooe A nemzet halálos ágya mellett tilms lmm­­ne a "beteg" megmentésével foglal­kozni ?!- Minden nemzet csak addig él, amig hivatástudata ki nem alszik . oooooooooooooooooooooo

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék