Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1988 (28. évfolyam, 3-6. szám)

1988-05-01 / 3. szám

28.ÉVF.« 3.szám î988 május-június- 2,-, HUNGARISTA TÁJÉKOZTATÓ, A "DOLGOZÓKRÓL" Sokféle volt a neved, rangod már: voltál hivő, adózó honpolgár; NEVEZTEK HONFITÁRSNAK ÉS ELVTÁRSNAK, BAJTÁRS-,KÖZÖNSÉG-,PASAS- ÉS PAJTÁSNAK, HAVER VOLTÁL VAGY SZENVEDŐ ÉS TESTVÉR (nagyritkán); ám ma új nevet szereztél. Neved ezentúl lészen "Dolgozó"! Mindegy miden s hogyan: te "dolgozol"«. Csatornát ásva vagy lakást roddantva, TŐMEGMÉSZÁRSZÉK- VAGY KICSI ZÚGBANKBA', gyárdan görcőlj vagy hordók ormán szá­jalj, VAGY FEKETÉZZ, MA EGY NEVET SE VÁLLALJ, CSAK "DOLGOZÓ" LÉGY,ÉRTED? "DOLGOZÓ"! MlND EGY,HORKOLSZ-E,TÉNYLEG DOLGOZOL? Így korszerű,igy illesz dolgos korda, HOL DOLGOZIK A GÉP S AZ ATOMDOMDA, HOL DOLGOZIK A RODOTOS, A SOMMÁS! Nevükben te vonulj fel,"dolgos elvtárs'." i Oh szájjal s felvonulva dolgozó, Lipótvárosban s expresszókban "harcoló", NÉP ÍTÉLETKOR BŐGŐ SOK TOROK, A NÉV KIV1VA, MEGDOLGOZTATOK! Egy ország romdan,leszerelve gépek, KIHURCOLT GYÁRAK “ MEGFELEL A NÉVNEK... Ma "dolgozók" világa áll; ezért nincs annyi munka..."Halljuk a vezért!" Szakszervezet vagy Rákosi, a nagy zeng holnap! Dolgozó le ne maradj! Vonulj fel,bőgd; a dolgozók nevébe' SZTRÁJKOT!,HOGY RÁSZOLGÁLJ A NÉVRE. A "Dolgozók Világlapjában" írnak A TOLLAL "DOLGOZÓK" AZ IZZADÓ FAKIRNAK? A "dolgozók nevében" millió davaj, VÖRÖS here a dolgozón nyaral... Oh dolgozó,csak dolgozz dupla kínba' FELGYll'l.T HERÉKRE IS,MEG SZENT SZTÁLINRA! Dolgoztál eddig vergődő családért, GYÁRÉRT VAGY EZREDÉVES SZENT HATÁRÉRT, MOST DOLGOZZ FÖLDI ÉDENBEN VALÓKÉRT, KÖVÉR NÉPBI Z* OSOKNAK ZSÍROS JÓKÉRT, VÖRÖS ELVTÁRSÉRT, NÉPGYÜLÉSI SZÓKÉRT, MOST DOLGOZZ HÁT A SZÁJAS ~ "DOLGOZÓKÉRT" BE SZÉP VOLT TESTVÉR,MÍG VÉGEZTED DOLGOD, MEGTETTED HIVF.N,S BECSUKVÁN A "BOLTOT" MEGSZŰNTÉL LENNI "DOLGO ZÔ",CSAK EmOER VOLTÁL TE AKKOR,BÉKÉS-BOLDOG SZEMMEL! CSALÁDAPA ÉS VÍG KIRÁNDULÓ, ZSÁKODBAN HÓ S ÉS NEM SOK BÁRGYÚ SZÓ... t Most "dolgozó" vagy! Éhes kicsinyek, kis "dolgozó-fiókák" kérnek kenyeret. Te "dolgozói" szívvel nyújtanád, vörösben "dolgozók" ha meghagynák... Lust it, igaz, a rengeteg evés S a gyermek is minek! Hisz fö a "TERME­LÉS"! Pedig a "dolgozók" kicsinyje-nagyja éhes; EZ DOLGOZÓKNAK TARTOZIK TERMÉSZETÉHE'... AHOGY LEÍRJA DARWIN AVAGY LINNÉ; az ember (pardon: dolgozó) nem hinné, HOGY DOLGOZÓK MÉG ENNI IS SZOKÁNAK, Sőt: GONDOLKODNI ÉS ÖRIÜLN I IS TUDNÁNAK... Szeretni, hinni, élni, éln i .«.békén! Túlnőve barmok, igáslovak népén. Rodotos dolgozók majd egyszer, mily fura! NEMDOLGOZÓKKÉNT SZERETNÉK EG” KAPURA emelni szemük, vén fejjel az Ajtó-., A BÉKE AJTAJÁT ZÖRGETNI, HOL "DOLGOZÓ" S "POLGÁR" LEVEDLi NEVÉT, "ELVTÁRSI", "HONFI", "GRÓFI" RANGOT, A MIND LESZNEK CSAK AZ ÖS| FAJ ! HALANDÓK! Szálas i : "A Hungarizmus ideológiájában elveti a meddő osztályharcot, mert rámu­tat ARRA ÉS BEBIZONYÍTJA, HOGY ILYEN HARC EGYEDÜL A PLUTOKRATA RENDSZERT SZOL­GÁLJA, erősíti. Ahol viszont, mint proletárdiktatúra, íllitólagos célját elér­te, LEHETETLEN ÉS KÉPTELEN POLITIKAI, CAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI RENDSZERT ÉPÍTETT MEG. AZ OSZTÁLYHARC MINDIG A MESTERSÉGES TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS KöVETKEZMÉNYE,A­­MELYNEK FOKOZATA I : KASZTRENDSZER, SZTRÁJK, A TERMÉSZETES TÁRSADALMI RÉTEGEK EL-tokosodása, megmerevedése, öncélú különélése, a szükséges társközösség szétpor-LÓDÁSA, OSZTÁLYHARC. Ezzel szemben a Hungarizmus politikai, gazdasági és társadalmi rendszerének ÉS RENDJÉNEK SZEGLETKÖVÉVÉ TETTE A TERMÉSZETES TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉST ÉS ÍGY LÁT­JA ! AZ ŐSTERMELŐ, AKI A NYERSANYAGOT SZOLGÁLTATJA; A MUNKÁS, AKI A NYERSANYAGOT FOGYASZTÓKÉPESSÉ FORMÁLJA? AZ ÉRTELMISÉGI, AKI A FOGYASZTÓKÉPESSÉ TETT NYERSANYAG IGAZSÁGOS ÉS HASZNOS ELOSZTÁSÁT VÉGZI ÉS ÖSSZHANGBA HOZZA A KÉT ALAPTÉNYEZŐ MUN­KÁJÁT? A NÖ, AKI A MEGSZERVEZETT CSALÁDBAN ÉLVEZI A PARASZT, A MUNKÁS ÉS AZ ÉR­TELMISÉG ÁLTAL ÖSSZHANGBAN VÉGZETT MUNKA JÓHASZNÁT? A < ATON A , AKI A N EMZ ET-M'J NK A FOLYTONOSSÁGÁT ÉS A MU NKA EREDMÉNY ÉLVEZETÉT BIZTOSÍTJA ÉS VÉDI..." (Î 942)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék